Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка системи управління якістю залізорудної сировини при переробці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка системи управління якістю залізорудної сировини при переробці

Анотації 

Константінов Г.В. Розробка системи управління якістю залізорудної сировини при переробці. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.15.11 - фізичні процеси гірничого виробництва - Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2000.

   Дисертація присвячена питанню підвищення якості товарної руди шляхом використання комплексного методу оперативного контролю і управління якістю залізорудної сировини при переробці.
   Запропонована комплексна система управління якістю залізорудної сировини на основі використання даних оперативного контролю якості руд. Рекомендовані оптимальні геометричні параметри вузла вимірювання інтегрального потоку гамма-випромінювання мікропроцесорної системи НАКС МС-6.
   Основні результати роботи впроваджені в умовах ПГЗКа для управління якістю залізної руди при завантаженні в бункер, їх економічна ефективність доведена теоретично і промисловими випробуваннями.
   Ключові слова: управління якістю, оперативний контроль, фабрика, залізо загальне, гамма-випромінювання, автостела.

Константинов Г.В. Разработка системы управления качеством железорудного сырья при переработке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 - физические процессы горного производства – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2000.

   Диссертация посвящена вопросу повышения качества товарной руды путем использования комплексного метода оперативного контроля и управления качеством железорудного сырья при переработке.
   Установлены области эффективного применения системы непрерывного контроля содержания полезного компонента в горной массе.
   Разработанная математическая модель управления качеством минерального сырья на основе взаимодействия рассеянного гамма-излучения с горной массой позволяет непрерывно контролировать физико-химические параметры железорудного сырья и при необходимости корректировать технологические режимы переработки руды.
   Предложена комплексная система управления качеством железорудного сырья на основе использования данных оперативного контроля качества руд. Рекомендованы оптимальные геометрические параметры узла измерения интегрального потока гамма-излучения микропроцессорной системы НАКС МС-6, что позволяет повысит точность контроля содержания полезного компонента в горной массе.
   Основные результаты работы внедрены в условиях Полтавского ГОКа для управления качеством железных руд при загрузке в бункер, их экономическая эффективность доказана теоретически и промышленными испытаниями.
   Данная система может быть адаптирована для задач управления качеством минерального сырья не только в бункерах, но и формирования конусов готовой продукции.
   Ключевые слова: управление качеством, оперативный контроль, фабрика, железо общее, гамма-излучение, автостелла.

Qryqoriy V. Konstantynov Management system Elaboration by quality of ferrous ore raw materials attached to processing. - Manuscript.

Thesis to apply for a degree candidate of Technical Sciences, speciality number 05.15.11 - Physical Processes of Mountain Production – Kriviy Rig Technical University, Kriviy Rig, 2000.

   Thesis sacred to upgrading question of goods ore by dint of use of complex method of efficient control and management by quality of ferrous ore raw materials attached to processing.
   A complex management system by quality of ferrous ore raw materials is Offered on data use base of efficient ores quality control. The optimum geometrical measuring knot parameters of integral gamma-radiation stream of microprocessor system NAKS MS-6 are Recommended.
   The Basic job performance is inculcated in conditions PGOK for management by quality of iron-stone attached to loading in bunker, its economic efficiency is proved theoretically and by industrial trials.
   Key words: management by quality, efficient control, factory, iron general, gamma-radiation, movable conveyor cart.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка системи управління якістю залізорудної сировини при переробці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net