Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Оптимізація параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар’єрах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар’єрах

Анотації 

Ковальчук В.А. Оптимізація параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар’єрах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2000.

   Дисертація присвячена розробці теорії і методів визначення оптимальних параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар’єрах. Проведено дослідження змінення основних параметрів системи розробки з глибиною кар’єру й обгрунтовано комплексний оцінний показник ступеня концентрації гірничих робіт. Досліджено вплив гірничо-геологічних умов розробки на параметри концентрації й установлено аналітичні взаємозв’язки між ними. Вперше розроблено методику визначення оптимальної глибини переходу на концентрацію гірничих робіт ділянками. Розроблено нову методику визначення розмірів відставання розкривних робіт у кар’єрі та їх впливу на параметри концентрації розкривних робіт, яка грунтується на змінному значенні ступеня забезпеченості кар’єру запасами гірничої маси. Розроблено економіко-математичну модель визначення параметрів концентрації гірничих робіт в умовах можливого непідтвердження геолого-технологічних показників розробки. Запропоновано критерій і методику визначення параметрів концентрації гірничорудного виробництва з урахуванням шкідливого діяння його об’єктів на навколишнє середовище. Основні результати роботи впроваджено безпосередньо до виробництва у вигляді робочих програм гірничих робіт і у вигляді Програми розвитку і реконструкції гірничорудної промисловості України до 2000 року.
   Ключові слова: кар’єр, параметри концентрації, напрямок розвитку, режим гірничих робіт.

V.A Kovalchuk Mining work concentration parameter optimization in iron ore quarries. – Manuscript.

Dissertation on the competition of scientific doctor’s degree of technical sciences on the specialty 05.15.03 - Open mining of mineral deposits. Krivoy Rog Technical University, Krivoy Rog, 2000.

   The dissertation is devoted to the development of theory and techniques of determining optimal mining work concentration parameters in iron ore quarries. The research of the main mining system parameter changes depending on quarry depth has been done. Complex mining work concentration estimation index has been given. The research of the influence of geological conditions of mining on concentration parameters has been carried out. Techniques for determining optimal quarry depth for passing to mining work concentration by sections were found for the first time. A new procedure for stripping volume delay determination in quarry and its influence on stripping concentration parameters was worked out. The procedure is based on changing degree of quarry rock mass supply. Economic and mathematical model for mining work concentration parameter determination in conditions of possible unproved geological mining data was developed. Mining work concentration parameter determination techniques and criteria taking into account its objects’ influence on environment were offered. Main research results were introduced into practice in the form of mining working programs and as the Program for 2000 Ukraine mining industry development and reconstruction.
   Key words: quarry, parameters of concentration, direction of development, regime of mine operations.

Ковальчук В.А. Оптимизация параметров концентрации горных работ в железорудных карьерах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2000.

   Диссертация посвящена разработке теории и методов определения оптимальных параметров концентрации горных работ в железорудных карьерах. На основе представительного материала по современному состоянию горных работ произведена оценка железорудных карьеров по степени концентрации горных работ, которая основывается на степени соответствия глубины с максимальными объемами добычи и глубины карьера с максимальной длиной фронта работ и объемами запасов руды, готовых к выемке. Исходя из этого, предложен комплексный оценочный показатель степени концентрации горных работ в карьерах. В результате исследования взаимосвязей экономических показателей разработки и обеспеченности готовыми к выемке запасами руды на карьерах ГОКов Кривбасса установлено, что для каждого карьера существует оптимальная степень обеспеченности готовыми к выемке запасами руды. Значения полученной обеспеченности отличаются от нормативной и находятся в диапазоне 1,11 – 1,6 мес. Исследовано влияние основных горно-геологических факторов разработки на параметры концентрации, направление развития и режим горных работ. Установлено, что учет этих факторов оказывает влияние не только на объем готовых к выемке запасов руды, но и направление развития горных работ в карьере. Разработана методика определения оптимальной глубины перехода на концентрацию горных работ с внутрикарьерным отвалообразованием. Сущность методики заключается в разработке таких параметров и направления концентрации, которые позволяют уменьшить эксплуатационный коэффициент вскрыши и сократить расстояние транспортирования горной массы на участке концентрации. Доказано, что для большинства железорудных карьеров оптимальная глубина перехода на концентрацию составляет 170 – 250 м. На основе анализа причин и механизма накопления задолженности карьеров по вскрыше произведена систематизация различных комбинаций рабочего и проектного положений бортов карьера, которая позволила разработать методику определения размеров отставания и параметров концентрации вскрышных работ. Установлены взаимосвязи основных параметров системы разработки, объемов вскрышных работ и возможной степени неподтверждения геолого-технологических показателей разработки. Полученные аналитические зависимости использованы при разработке экономико-математической модели определения параметров концентрации горных работ и производительности ГОКов по товарному концентрату в условиях возможного неподтверждения геолого-технологических показателей разработки. Проведены исследования по установлению зависимостей количества организованного и неорганизованого пылегазовыделения, а также текущего нарушения земель различными объектами горно-обогатительного производства от их производительности по товарной продукции. Разработан способ отвалообразования скальных пород, позволяющий уменьшить площади нарушаемых земель. Сущность способа заключается в создании на отвальном тупике в процессе отсыпки отвального яруса дополнительной приемной емкости, в которой без дополнительных капитальных затрат можно производить захоронение отходов сточных вод. В процессе дальнейшего развития отвалов возможна и рекультивация отвальных ярусов, что уменьшит неорганизованное пыление отвалов. Результаты исследований в полном объеме использованы при разработке методики определения параметров концентрации горнорудного производства в регионе. Установлено, что эти параметры с учетом антропогенной нагрузки на окружающую среду оказывают существенное влияния на структуру горно-обогатительного комплекса в регионе. Основные результаты работы внедрены непосредственно в производство в виде рабочих программ горных работ и Программы развития и реконструкции горнорудной промышленности Украины до 2000 года.
   Ключевые слова: карьер, параметры концентрации, направление развития, режим горных работ.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар’єрах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net