Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар'єри)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар'єри)

Анотації 

Рогальський Б.С. Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар'єри). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - “Електротехнічні комплекси і системи.” - Національна гірнича академія України. Дніпропетровськ, 1999.

   В роботі розвиваються питання теорії розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок. Розроблені нові підходи, моделі і методи для визначення і прогнозу вхідних активних і реактивних потужностей, нормативних витрат і втрат електроенергії (уставок для систем управління і контролю). Розвивається новий напрямок створення систем контролю електроспоживання гірничих машин і технологічних властивостей порід (в темпі процесу), який грунтується на використанні питомої енергоємності екскавації і буріння. Розроблено комплекс систем контролю електроспоживання і категорій порід та датчик глибини буріння. Розвивається також новий напрямок створення систем автоматичного оптимального (за критерієм мінімальних втрат) управління компенсуючими установками. Розроблені способи, мікропроцесорні системи, пристрої і алгоритми управління, які забезпечують вимоги енергосистеми і мінімізацію втрат в мережах споживачів.
   Ключові слова: ефективність електроспоживання, нормативні витрати і втрати, технологічні властивості порід, компенсація, контроль, управління.

Рогальский Б.С. Методы расчета электропотребления и компенсирующих установок и системы управления ими (на промышленных предприятиях, включая нерудные карьеры). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.09.03 - “Электротехнические комплексы и системы.” - Национальная горная академия Украины. Днепропетровск, 1999.

   В работе развиваются вопросы теории расчета электропотребления и компенсирующих установок, новые направления в определении технологических свойств горных пород (по удельной энергоемкости технологических процессов) и создания систем оптимального (по критерию минимальных потерь) автоматического управления компенсирующими установками на основе разработки новых подходов, критериев, способов, методов и моделей. Основой формирования массива данных и многих разработок послужили результаты экспериментальных исследований електропотребления в условиях нерудных карьеров.
   Показано, что для прогноза максимальних поквартальних нагрузок (уставок для систем управления) наиболее эффективны кореляционные модели (погрешность прогноза находится в пределах ± 5%). Разработаны системы оптимального (по критерию минимальных потерь) управления электрической нагрузкой, позволяющих уменьшить потери электроэнергии и ее стоимость и повысить качество напряжения.
   Для повышения точности определения норм (параметров для систем контроля) предложено ряд подходов (прямого определения норм экспериментальним путем и широкой их дифференциации по отдельным месторождениям, уступам и т.д.; укрупнения технологических узлов, для которых определяются нормы; выделение обуриваемого массива горных пород и разрыхленного взрывом в качестве объектов для нормирования, планирования, учета и контроля електропотребления; использование кривых удельного электропотребления для его прогноза и удельных норм для определения и нормирования потерь электроэнергии), на основе которых разработаны методы "технологических норм" (для расчета цеховых и заводских норм), определения и нормирования потерь электроэнергии, модели прогноза удельного электропотребления по входных и(или) выходных параметрах режима бурения (экскавации) и долгосрочного прогноза общего электропотребления с использованием кривых распределения, позволяющих по сравнению с известными методами и подходами добиться приемлемой точности расчетов электропотребления.
   Разработаны критерии, способы и реализующие их системы контроля электропотребления горных машин, технологических свойств горных пород и качества массовых взрывов, отличающихся от известных большей точностью и информативностю, удобством измерения в производственных условиях и возможностью автоматизации процесса измерения. Предложен метод построения технологических шкал буримости и екскавации горных пород и оценки качества масовых взрывов. Создан датчик глубины бурения скважин.
   Предложено ряд подходов, критериев и зависимостей, послужившие основой для разработки методов поэтапного расчета КУ, заключающиеся в последовательном решении экономической задачи КРМ по критерию минимальных затрат и ее корректировании по условию снижения мощности трансформаторов и сетей или отдаления сроков их реконструкции, балансовой задачи – по критерию минимальных потерь и ее корректировании при невыполнении технических ограничений или отсутствия КУ в некоторых узлах, экономической и балансовой – с позиции отдельного потребителя, что позволяет упростить расчеты, создать предпосылки для оптимального (по критерию минимальных потерь) управления КУ и повысить энергоэффективность компенсации.
   Разработан комплекс способов, алгоритмов, программ и систем оптимального (по критерию минимальных потерь) автоматического управления компенсирующими установками, позволяющих обезпечивать требования ЭС к потреблению реактивной мощности из ее сети и минимизацию потерь в сетях потребителей при всех возможных режимах ее потребления.
   Ключевые слова: эффективность электропотребления, нормативные расходы и потери, технологические свойства пород, компенсация, контроль, управление.

B.S. Rogalsky. Methods of electrical energy consumption and compensating units calculation and their control systems (at industrial enterprises including quarries). - Manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Science (Engineering) in the specialty 05.09.03 "Electrical-technical complexes and systems." - National Mining Academy Ukraine. Dnepropetrovsk, 1999.

   The dissertation deals with theoretical questions of the calculation of electric energy consumption and compensating units. New approaches, models and methods for determination and forecast of input active and reactive powers, energy consumption and normalized losses (in control system units) have been suggested in working out control systems of energy consumption of mining machines and determination (in real time) of technological properties of mine rocks based upon the use of specific energy capacity of drilling and excavation operations.
   The complex of control system of energy consumption and mining rock determination as well as the censor of the drilling depth have been worked out. A new approach to the development of optimum as far as the losses are concerned) automatic control systems of electrical load and compensating units has been suggested. New techniques, microprocessor - based control systems and devices, control algorithms which meet the requirements of power system and minimize consumer losses have been worked out.
   Key words: efficiency of power consumption, normalization of load, technological properties of mining rocks, compensating units, control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар'єри)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net