Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів

Анотації 

Владико А.Б. Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.09 – “Механіка грунтів і гірських порід". Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000 р.

   Дисертація присвячена питанням створення протифільтраційних завіс навколо підземних виробок неглибокого закладення, підземних споруд і відстійників шкідливих речовин. На базі теоретичних і експериментальних досліджень обгрунтовані технологічні параметри створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючого розчину. Установлено, що геометричні параметри і фізико-механічні властивості створюваної завіси залежать від густини закріплюючого розчину і щільності породи, що закріплюється, ударної в’язкості породи, тиску струменя закріплюючого розчину, діаметра сопла.
   Результати дисертаційної роботи знайшли застосування при проектуванні протифільтраційних завіс навколо підземних виробок неглибокого закладення.
   Ключові слова: струмінь високого тиску, протифільтраційна завіса, струминна технологія закріплення, закріплюючі розчини.

Владыко А.Б. Обоснование технологии создания противофильтрационных завес струями высокого давления закрепляющих растворов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.09 – "механика грунтов и горных пород". Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000 г.

   Диссертация посвящена вопросам создания противофильтрационных завес вокруг подземных выработок неглубокого заложения, подземных сооружений и отстойников вредных веществ. На основании аналитических исследований установлены закономерности глубины проникания высоконапорных струй закрепляющих растворов от технологических параметров, а также зависимости скорости поднятия рабочего инструмента и максимальной глубины проникания, что позволяет избегать перерасхода закрепляющего раствора. Определена зависимость толщины завесы от технологических параметров, таких как плотность закрепляющего раствора и закрепляемой породы, давление струи, ударная вязкость и геометрические размеры сопла. Это позволяет теоретически рассчитать толщину завесы при проникании высоконапорных струй закрепляющих растворов в дисперсные породы.
   Выполнен анализ различных параметров, описывающих процесс проникания высоконапорных струй в дисперсную породу. На основе теории размерностей и подобия получена критериальная зависимость, описывающая процесс проникания струи закрепляющего раствора при условии, что скорость вращения струйного монитора равна нулю.
   Разработана методика моделирования создания элементов завес в дисперсной породе, позволяющая определять объемы закрепляющего раствора в дисперсной породе, от которого зависят фильтрационные и прочностные свойства завесы. В результате экспериментальных исследований установлены длина элемента и толщина завесы. На основе экспериментальных исследований установлены закономерности влияния качества и количества закрепляющего раствора и давления нагнетания на коэффициент фильтрации и прочность породо-цементных элементов. Установлены закономерности изменения коэффициента фильтрации с изменениями плотности закрепляющих растворов, что позволяет прогнозировать физико-механические свойства создаваемых завес.
   В результате экспериментальных и аналитических исследований установлена закономерность образования зоны чистого цемента при проникании струи закрепляющего раствора в мелкозернистые пески, обеспечивающая низкий коэффициент фильтрации формируемой завесы.
   Экспериментальные работы по созданию элементов противофильтрационных завес произведены на базе буровой УРБ-2А-2 и шасси ЗИЛ- 131, на трассе станции открытого заложения "Набережная им. Ленина" Днепропетровского метрополитена. Сходимость результатов теоретических, экспериментальных и натурных исследований высокая ( расхождение находится в пределах 4 – 25%).
   Созданы компьютерные программы по определению технологических параметров противофильтрационных завес при проведении вертикальных стволов неглубокого заложения. Результаты исследований в виде проектных предложений внедрены в проекты организаций Днепрогипрошахт, Днепрометропроект.
   Ключевые слова: струи высокого давления, противофильтрационная завеса, струйная технология закрепления, закрепляющие растворы.

Vladyko S. Justification of know-how of creation protective veil of curtains by sprays high-pressure. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science at the specialty 05.15.09 - " Grounds and rocks mechanics ". National mining academy of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2000.

   The thesis is dedicated to problems of creation protective veil of curtains around of underground workings of ebb location. The technological arguments of creation of curtains by sprays high-pressure are justified on the basis of theoretical and experimental researches. The geometrical arguments and physical and mechanical characteristics of a created curtain are depend from gravity of fastening solution and fastened soil, impact elasticity of soil, stream thrust of fastening solution, geometrical size of a nozzle.
   The results of this thesis are use at designing of curtains of protective veil around of underground workings.
   Keywords: sprays high-pressure, a curtain of protective veil, jet know-how of anchoring, fastening solutions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net