Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу

Анотації 

Пятаченко А.А. Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин". Донецький державний технічний університет, м. Донецьк, 2001.

   Захищається дисертаційна робота, у якій дане нове рішення актуальної наукової задачі по обґрунтуванню параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав, заснованої на закономірностях фільтраційних, сейсмоакустичних, структурно-механічних властивостей порушеного масиву і призначеної для підвищення ефективності роботи лав при нестійкій покрівлі.
   Установлено вплив на тріщинну проникність покрівлі спереду очисного вибою міцності порід, глибини розробки та неоднорідності масиву. Приведено методики розрахунку товщини зміцненого хімічним складом шару покрівлі, необхідного для збереження її стійкості, та для розрахунку відстані між анкерами при комбінованому способі зміцнення.
   Приведено методику визначення параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі лав.
   Ключові слова: лава, стійкість покрівлі, технологія хімічного зміцнення, тріщинна проникність, смола, комбінований спосіб, економічна ефективність.

Anatoly A. Pyatachenko. A substantiation of parameters in technology of physic-chemical strengthening of roof in the stretch sections of lavas of the slight stratums of Donetsk Basin. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering sciences on speciality 05.15.02 - "Underground exploitation of minerals' deposits". - Donetsk, 2001.

   The dissertations work is protected, in which the new solution of the actual scientific task on a substantiation of parameters in a technology of the physic-chemical strengthening of a roof in the stretch sections of lavas based on regularities of filtration, seismic-acoustical, structure-mechanical qualities of the infringed massif and intended for a raise of an efficacy of a work at the lavas in conditions of unsteady roof.
   I was established an influence of the durability of rocks, the depth of an exploitation and of massif on the permeable of the roof in front of lavas. The techniques of account of the parameters physic-chemical strengthening of roof.
   Key world: lava, stability a roof, technology chemical strengthening, crack, resin, combination method and economic efficacy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net