Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Енергоефективні режими та пускові процеси в системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Енергоефективні режими та пускові процеси в системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії

Анотації 

Ерліх Є.М. Енергоефективні режими та пускові процеси в системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії: – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”. Національна гірнича академія України. Дніпропетровськ, 2001.

   Захищаються результати синтезу параметрів стаціонарних і пускових режимів транспорту з індуктивною передачею енергії, що забезпечують енергетичну ефективність і надійність функціонування системи. Енергоефективні стаціонарні режими реалізуються завдяки резонансним властивостям електричних ланцюгів системи транспорту. Підвищення стійкості пуску перетворювача частоти на тягову мережу системи транспорту досягається синхронізацією імпульсів управління випрямляча та автономного інвертора.
   Ключові слова: шахтний транспорт, тягова мережа, енергетична ефективність, пусковий процес, синхронізація імпульсів.

Эрлих Е.М. Энергоэффективные режимы и пусковые процессы в системе шахтного транспорта с индуктивной передачей энергии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 “Электротехнические комплексы и системы”. Национальная горная академия Украины. Днепропетровск, 2001.

   Диссертационная работа посвящена синтезу параметров стационарных и пусковых режимов транспорта с индуктивной передачей энергии, обеспечивающих высокую энергетическую эффективность и надежность функционирования системы.
   Энергоэффективные стационарные режимы реализуются на основе резонансных свойств электрических цепей системы транспорта. Снижение потерь энергии в силовых цепях преобразовательной подстанции, повышение энергетических показателей управляемого выпрямителя достигается установкой параллельного колебательного контура в цепи ее нагрузки.
   С учетом статистических характеристик параметров режима тяговой сети сформулирована задача оптимизации параметров колебательного контура. Характерной особенностью предложенной целевой функции является наличие в ее составе числовой характеристики случайной величины выходного тока подстанции. Разработана вероятностная цифровая математическая модель, обеспечивающая решение задачи нелинейной оптимизации. Получены оптимальные параметры параллельного колебательного контура тяговой нагрузки. Доказано, что эффективность его действия повышается при увеличении емкостного остаточного сопротивления тяговой сети. Выбор значения этого сопротивления целесообразно осуществлять с учетом пусковых режимов бесконтактных электровозов.
   Показано, что проявление резонансных свойств параллельного колебательного контура, сопровождающееся изменением выходного тока тяговой подстанции, приводит к снижению глубины регулирования управляемого выпрямителя. Для трехфазной мостовой схемы выпрямления с симметричным управлением получены зависимости энергетических показателей от параметров нагрузки тягового преобразователя. Показано, что влияние уровня остаточного сопротивления тяговой сети на энергетические показатели выпрямителя существенно. При оптимальном сопротивлении снижается потребление реактивной мощности, мощности искажения, полной мощности. Предложенные энергоэффективные режимы работы системы транспорта могут быть реализованы в процессе настройки параметров тяговой сети.
   Ухудшение характеристик пускового процесса в системе шахтного транспорта может привести к снижению устойчивости пуска, а в некоторых случаях – к нарушению работоспособности системы. Анализ пусковых процессов осуществлен с учетом особенностей структуры электрических цепей преобразователя частоты и тяговой нагрузки.
   Предложено решать задачу повышения устойчивости пуска преобразователя частоты на тяговую сеть путём синхронизации управляющих воздействий при развитии пускового процесса. Разработана цифровая математическая модель для исследования процесса пуска, учитывающая особенности силовой схемы автономного инвертора, специфичные алгоритмы формирования импульсов управления. Установлено, что повышение устойчивости пуска достигается синхронизацией первых импульсов управления выпрямителя и автономного инвертора. Целесообразна задержка между этими импульсами в 3 mC. Разработан способ пуска и устройство, его реализующее. Синхронизация обеспечивается снятием запрета на прохождение импульсов выпрямителя в момент, когда импульсы этих устройств совпадают, а также последующим (после прохождения первого импульса выпрямителя) снятием запрета на прохождение импульсов автономного инвертора с заданной задержкой времени.
   Показано, что настройка параллельного колебательного контура в режим с оптимальными параметрами может быть обеспечена исходя из показаний измерительных приборов, установленных в преобразователе частоты ТОВ1-160-1,2. Настройка параметров контура на шахте „Известий” ГХК „Донбассантрацит” подтвердила приемлемость и эффективность предложенного подхода. Реализация оптимальных параметров обеспечила снижение мощности потерь в преобразователе частоты на 20,7 кВт.
   Разработано и внедрено в тяговом преобразователе частоты ТОВ1-160-1,2 устройство пуска преобразователя на тяговую сеть. Результаты исследования его характеристик в шахтных условиях, а также последующий опыт эксплуатации системы транспорта подтверждают его работоспособность, высокую устойчивость процесса, достоверность научных выводов, полученных в диссертационной работе.
   Ключевые слова: шахтный транспорт, тяговая сеть, энергоэффективность, пусковой процесс, синхронизация импульсов.

Ye. M. Erlikh. Energy efficient regimes and starting processes in the mine transport system with the inductive energy transmission. – Manuscript.

There is for a candidate’s degree of technical sciences in specialty 05.09.03 “Electrotechnical complexes and systems”. National Mining University of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2002.

   The thesis is devoted to the parameter synthesis of stationary and staring transport regimes with inductive energy transmission that provide with high energy efficiency and reliability of system functioning. Energy efficient stationary regimes are realized on the basis of resonance transport system properties. The task of stability increase of the frequency converter start in the traction supply line is suggested to be solved by means of synchronizing control pulses of rectifier and self-excited inverter.
   Key words: mine transport, traction supply line, energy efficiency, frequency converter, starting process, pulse synchronization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Енергоефективні режими та пускові процеси в системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net