Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток наукових основ створення заглибних гідроударних снарядів і установок для однорейсового буріння свердловин на морському шельфі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток наукових основ створення заглибних гідроударних снарядів і установок для однорейсового буріння свердловин на морському шельфі

Анотації 

Калініченко О.І. Розвиток наукових основ створення заглибних гідроударних снарядів і установок для однорейсового буріння свердловин на морському шельфі.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.06. - Гірничі машини. - Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2002 р.

   Дисертація присвячена питанням теорії, методам розрахунку й оптимізації гідроударних снарядів призначених для однорейсового буріння підводних свердловин. Досліджувані динамічні процеси в робочих камерах гідроударних машин, як головної ланки бурових снарядів. Встановлено домінуюче значення на формування сили переміщення поршня гідроударної машини додаткового тиску, що є кількісною характеристикою енергії потоку, та залежить від об’єму роботи рідини в циліндрі механізму. Отримано нові закономірності формування характеристик машин у широкому діапазоні зміни параметрів гідроударної системи. Дано нове рішення актуальної наукової проблеми що полягає в теоретичному і прикладному розвитку наукових основ створення й оптимізації багатофункціональних гідроударних заглибних бурових снарядів, що забезпечують комбінований спосіб руйнування порід. На основі результатів досліджень, створені і широко впроваджені нові автономні установки для однорейсової проходки свердловин на морських шельфах.
   Ключові слова: гідроударник, метод розрахунку, свердловина, однорейсове буріння, комбінований спосіб, багатофункціональний гідродвигун, технологічні режими, оптимізація.

Kalinichenko O.I. Development of the scientific bases of creation of submerged hydroshock shells and installations for an one-trip wells drilling on marine shelf.

Dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of engineering science on a speciality 05.05.06. - Mining machines. - Donetsk national technical university, Donetsk, 2002.

   The dissertation is devoted to problems of the theory, computational methods and optimization of hydroshock shells intended for one-trip drilling submarine wells. The dynamic processes in working chambers of hydroshock machines, as main link of chisel shells are investigated. The dominating meaning on formation of force of moving of the piston of the hydroshock machine of additional pressure being the quantitative characteristic of energy of flow, dependent on work value of a liquid in the cylinder of the mechanism is established. The new regularuty of formation of machines' characteristics. The formations, new to regularity, of the characteristics of machines in a wide range of change of parameters of a hydroshock system are obtained. The new solution of an urgent scientific problem encompassing by theoretical and applied development of the scientific bases of creation and optimization of multifunctional hydroshock submerged chisel shells ensuring a combined way of rocks' destruction is given. The new independent installations for one-trip working of wells on marine shelfs are created and widely introduced on the base of research outcomes have been presented.
   Keywords: a hydraulic submersible impact tool, computational method, well, one-trip drilling, combined way, multifunction hydroengine, technological modes, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток наукових основ створення заглибних гідроударних снарядів і установок для однорейсового буріння свердловин на морському шельфі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net