Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при підривних роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при підривних роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу

Анотації 

Калякін С.А. Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при підривних роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 “Охорона праці” – Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки праці у гірничій промисловості (МакНДІ), м. Макіївка, 2002.

   Дисертація присвячена питанням безпеки підривних робіт запобіжними вибуховими речовинами V класу.
   У дисертації встановлено, що основними напрямками підвищення безпеки підривних робіт є збільшення стійкості ЗВР проти вигоряння за рахунок зниження їх підпалюваємості, поліпшення детонаційної здатності та водостійкості ЗВР за умови більш високої роботоздатності, ніж у вугленіта Е-6.
   У дисертації обґрунтовано спосіб зниження підпалюваємості за рахунок введення до складу ЗВР вуглекислого кальція. Розроблено математичну модель, що описує запалення метано-повітряної суміші (МПС) під час підривних робіт, яка дозволила установити граничну кількість сенсибілізатора (13%) у складі ЗВР, котра забезпечує максимально можливу детонаційну здатність останнього.
   Установлено оптимальну кількість інгібітора у складі ЗВР з позиції підвищення рівня запобіжності та роботоздатності.
   Доказано підвищення водостійкості ЗВР заміною деревної муки полістиролом. Основні результати роботи знайшли застосування в технічних умовах на нові ЗВР V класу – вугленіти 13П і 13П/1, застосування цих ЗВР у вугільних шахтах забезпечило безпеку підривних робіт за рахунок запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє.
   Ключові слова: безпека, підривні роботи, запобіжна вибухова речовина, метано-повітряна суміш, вигоряння, запалення, стала детонація, водостійкість.

Калякин С.А. Предотвращение воспламенения метана от выгорающего заряда при взрывных работах в угольных шахтах взрывчатыми веществами V класса. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 "Охрана труда" – Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в угольной промышленности, г. Макеевка, 2002.

   Актуальность работы обусловлена необходимостью исключения выгораний шпуровых зарядов при взрывных работах и повышения работоспособности ПВВ V класса для обеспечения безопасных условий труда и повышения эффективности взрывных работ в угольных шахтах Украины.
   Анализ причин аварий, происшедших при взрывных работах на шахтах Украины за период с 1974 по 1994гг., показал, что применение ПВВ V класса - угленита Э-6 явилось причиной 19,1% аварий от общего их числа, из которых 25% произошли вследствие выгорания шпуровых зарядов угленита Э-6.
   При решении задачи повышения устойчивости против выгорания проведен анализ методов её определения. В результате исследований установлено, что метод Одибера-Дельмаса в полной мере позволяет оценить безопасность применения ПВВ по его устойчивости против выгорания. Для установления влияния относительного показателя устойчивости против выгорания на величину навески воспламенителя, которая характеризует поджигаемость ПВВ - П50, был сделан корреляционный анализ. В результате установлена сильная корреляционная связь между поджигаемостью ПВВ и его устойчивостью против выгорания. Это позволило использовать практические результаты, полученные с помощью способов достижения устойчивости против выгорания, которые применяются в Англии, Бельгии, Германии, при обосновании безопасных и эффективных параметров отечественного ПВВ V класса. Предпочтительным оказался способ обеспечения устойчивости против выгорания основанный на применении тройной смеси солей NaNO3 - NH4Cl - CaCO3.
   Введение в состав ПВВ V класса углекислого кальция повысит их устойчивость против выгорания более чем в 2 раза.
   Другой важной задачей достижения устойчивости ПВВ против выгорания является повышение детонационной способности. Автором была получена математическая модель, описывающая воспламенение МВС детонирующим зарядом в зависимости от скорости и энергии детонации ПВВ. Эта модель учитывает критический объем МВС, вовлекаемый при истечении продуктов детонации в реакцию окисления, которая позволяет определить количество сенсибилизатора в составе ПВВ. При этом максимально возможное содержание сенсибилизатора (нитроэфиров) в составе ПВВ V класса не должно быть более 13,8%, что обеспечит высокую детонационную способность ПВВ.
   На базе модельных исследований в опытном штреке и анализа опытных данных по определению работоспособности ПВВ была получена математическая модель, описывающая влияние ингибитора в составе ПВВ и энергии его взрыва на предохранительные свойства и работоспособность ПВВ. Она позволяет учитывать энергетический вклад ингибитора в полезную работу взрыва и влияние концентрации ингибитора в продуктах взрыва на предохранительные свойства. Реализация этой модели позволила увеличить работоспособность ПВВ V класса на 15%, сохранив при этом нормируемый техническими требованиями уровень их предохранительных свойств.
   В работе рассматривается увеличение водоустойчивости ПВВ V класса за счет замены древесной муки на полистирол. По устойчивости против выгорания эти ПВВ находятся на уровне лучших зарубежных ПВВ аналогичного класса, которые допущены к применению в Англии, Бельгии, Германии. Повышение устойчивости ПВВ V класса против выгорания позволяет получить у них свойства, которые обеспечивают безопасность ведения взрывных работ в угольных шахтах, опасных по газу и пыли, за счет предотвращения воспламенения метана от выгорающего заряда. Высокий уровень безопасности ПВВ V класса сохраняется в течение 9-12мес., что позволило учеличить их гарантийный срок хранения по сравнению с угленитом Э-6. Основные научные положения работы использованы при разработке технических условий на ПВВ V класса - углениты 13П и 13П/1, которые на основании положительных результатов приемочных испытаний допущены Гостехнадзором Украины к постоянному применению. Применение этих ВВ V класса при взрывных работах в угольных шахтах обеспечивает предотвращение воспламенения метана от выгорающего заряда.
   Ключевые слова: безопасность, взрывные работы, предохранительное взрывчатое вещество, метано-воздушная смесь, выгорание, устойчивость детонации, воспламенение, водоустойчивость.

Kaljakin S.A. Prevention ignition methane of mine from deflagration charge by blasting pit permitted explosive fifth class. Manuscript.

It is a thesis of a doctoral candidate in Technical sciences by specialty 05.26.01 “Labour protection” – State Institute for Safety Mining Industry Scientific research. Makeevka, 2002.

   This thesis considers the topics of the safety for explosive work by safety fifth class permitted explosives. It put forward trend of well above explosive work safety. This is well above keeping off to be destroyed by fire by dint of detonation and to set fire to ability and impervious to water well above.
   The good grounded method of ability setfire cut down presents. It consists in evolving calcium carbonic into safety explosives.
   Mathematic model, describing methane – air mixture inflaming at the explosive work time is received. It make possible to determine sensitizes within safety explosives top – contents. It account for 13% (thirteen percent) and guarantees the detonation ability for maximum.
   The inhibitor within safety explosive optimal compound is determined from point of view of safety and capacity for work level well above.
   Principal results of the thesis has applied for “Uhlenit 13П и 13П/1” industrial explosive fifth class.
   Keywords: safety, explosive work, permitted explosives, methane-air mixture, be destroyed by fire, stability detonation, inflammation, impervious to water, anti-firedamp explosives.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при підривних роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net