Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі

Анотації 

Мірошниченко Н.С. Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - Охорона праці. – Національний науково-дослідний інститут охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України, Київ, 2002.

   Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методу контролю параметрів газових викидів (ГВ) промислових вибухів на основі дослідження процесу утворення і поширення ГВ від вибухів вибухових речовин (ВР) для оцінки загазованості атмосфери кар'єру.
   В роботі досліджено процес утворення і поширення ГВ від вибухів ВР у кар'єрах і встановлено умови визначення параметрів ГВ, на основі чого визначені умови вимірювання об'єму сформованих ГВ, а також концентрації діоксиду азоту.
   Для визначення вище зазначених величин розроблено дистанційний метод контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі. На основі розробленого методу досліджено загазованість атмосфери кар'єру ГВ від промислових вибухів ВР та отримано залежності, що визначають вплив способу закладання зарядів на параметри і динаміку поширення газових викидів у кар'єрі (вздовж борту кар'єру та на робочих місцях площадок уступів).
   Ключові слова: загазованість, охорона праці, газові викиди, атмосфера кар'єру, діоксид азоту.

Miroshnichenko N. Gas escapes control of industrial explosions in a quarry method elaboration. – Manuscript.

Dissertation for a degree of Candidate of Technical Sciences, specialty 05.26.01 – Labour safety – National Research Institute of Labour Safety, Ministry of Labour and Social Politics of Ukraine, 2002.

   Dissertation is described to questions of gas escape (GE) parameters control of industrial explosions method elaboration on the basis of research of forming and diffusion GE process from explosions of explosives for pollution of quarry atmosphere estimation.
   There is researched forming and diffusion GE process from explosions of explosives in quarries and is determined conditions of GE parameters definite on the basis of it is determined conditions of GE volume shaped measuring and also dioxide nitrogen concentration in the dissertation.
   There is elaborated remote gas escape (GE) parameters control of industrial explosions in a quarry method for definite above named dimensions. On the basis of elaborated method is researched a pollution of quarry atmosphere by GE from industrial explosions of explosives and is obtained relations. These relations definite influence the mode cartridges laying to parameters and diffusion GE dynamics in a quarry (along board of quarry and work places of site ledge).
   Key words: pollution, labour safety, gas escapes, quarry atmosphere, dioxide nitrogen.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net