Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України

Анотації 

Шлома Г.О. Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008.

   Дисертація присвячена дослідженню сучасних правових проблем забезпечення інформаційної безпеки органів внутрішніх справ України через визначення режиму службової таємниці в органах внутрішніх справ України та розроблення механізму її адміністративно-правового забезпечення.
   Досліджено сучасний стан правового регулювання інформаційних відносин, предметом яких є службова таємниця в органах внутрішніх справ України, та надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства і відомчого нормативно-правового регулювання при створенні, використанні, копіюванні, пересиланні, зберіганні, зміні, знищенні інформації, що складає службову таємницю в органах внутрішніх справ України.
   Ключові слова: система інформації з обмеженим доступом, службова таємниця органів внутрішніх справ України, інформаційна безпека органів внутрішніх справ України, режим службової таємниці, механізм адміністративно-правового забезпечення службової таємниці.

Шлома А.А. Административно-правовое обеспечение служебной тайны в органах внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Днепропетровский государственный университет внутренних дел. – Днепропетровск, 2008.

   Диссертация посвящена изучению современных правовых проблем обеспечения информационной безопасности органов внутренних дел Украины через определение режима служебной тайны в органах внутренних дел Украины и разработку механизма ее административно-правового обеспечения. Разработаны критерии разделения информации на конфиденциальную и тайную, а также классификация тайн, предусмотренных законодательством Украины. Предложены определения информации как объекта служебных правоотношений органов внутренних дел Украины, а также служебной тайны в органах внутренних дел Украины как данных о деятельности органов внутренних дел, физических и юридических лиц, доступ к которым ограничен в связи с их ценностью для обеспечения информационной безопасности милиции. Разработано определение режима служебной тайны как совокупности правил, предусмотренных законом, которые регулируют информационные отношения, возникающие при использовании служебной тайны в органах внутренних дел. Рассмотрены элементы механизма административно-правового обеспечения служебной тайны в органах внутренних дел Украины: правовые нормы и индивидуально-правовые акты, юридические факты, цели и задачи, принципы, субъекты, объекты, методы, средства и способы, а также ответственность за нарушение режима служебной тайны. Предложено три уровня информационной безопасности в органах внутренних дел Украины: информационная безопасность Министерства внутренних дел, подразделений и сотрудников внутренних дел. Изучено современное состояние правового регулирования отношений, предметом которых является служебная тайна в органах внутренних дел Украины, выявлены причины и условия, которые способствуют нарушениям ее режима. Сформулированы предложения по усовершенствованию организационного обеспечения служебной тайны по трем направлениям: регулирование, охрана, защита, а также предложены соответствующие изменения в действующее законодательство.
   Разработано научно-практические рекомендации по усилению информационной безопасности органов внутренних дел Украины путем применения механизма административно-правового обеспечения служебной тайны в органах внутренних дел Украины.
   Ключевые слова: система информации с ограниченным доступом, служебная тайна в органах внутренних дел Украины, информационная безопасность органов внутренних дел Украины, режим служебной тайны, механизм административно-правового обеспечения служебной тайны.

Shloma A.A. Legal and administrative maintenance of observance of service secret in law-enforcement bodies of Ukraine. - The manuscript.

This dissertation is on reception of a scientific degree of the candidate of jurisprudence on a specialty 12.00.07 – administrative law and process, the financial law, the information law. – The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs. - Dnipropetrovs’k, 2008.

   The dissertation is devoted to research of modern problems that law faces in sphere of information safety in the Ukrainian police through definition of a mode of service secret in law-enforcement bodies of Ukraine and development of the mechanism for its administrative and legal maintenance.
   In this work it was investigated the present condition of legal regulation of information relations) which subject is the information concerning service secret in law-enforcement bodies in Ukraine And the propositions of improvement of the current legislation and departmental legal regulation at creation, use, storage, change, destruction of the information concerning service secret in law-enforcement bodies Ukraine were made.
   Key words: system of the information with limited access, service secret in law-enforcement bodies of Ukraine, information safety law-enforcement bodies of Ukraine, a mode of service secret, the mechanism for administrative and legal maintenance of service secret.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net