Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти

Анотації 

Мулявко В.І. Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти.

Рукопис дисертації на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - "Охорона праці". Криворізький технічний університет. Кривий Ріг, 2003.

   Дисертацію присвячено питанням теоретичного обґрунтування та розробки апаратів сухого вловлювання та сепарації пилу на підставі встановлених закономірностей інерційного, дифузійного, електричного та магнітного процесів осадження пилу та визначених її фізичних властивостей, а також точного розрахунку параметрів силового поля, яке використовується у цьому апараті. Розроблено способи та пристрої для визначення механічних, електричних і магнітних властивостей пилу та окремих частинок. Аналітично отримано вирази для розрахунку параметрів пилу постійного магніту і теоретично визначено зміну цих параметрів у залежності від його розмірів і форми магнітних систем. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено апарати сухого пиловловлення: горизонтальна та вертикальна пилеоосаджувальні камери з волоконними шторами; циклонні апарати з концентричними осаджувальними поверхнями та магнітним полем у їхніх робочих зонах, які здатні сепарувати відповідно до розміру частинок й магнітних властивостей: інерційний електростатичний пиловловлювач; електрофільтр з магнітним полем у робочій зоні; збагачувальні комплекси з цих апаратів.
   Результати досліджень реалізовано у методичних документах та впроваджені у промисловість з економічним ефектом. Ключові слова: пил, властивості, апарат, вловлювання, сепарація, утилізація.

Мулявко В.И. Теоретическое обоснование и разработка аппаратов сухого улавливания и разделения пыли на компоненти.

Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.26.01 - "Охрана труда". Криворожский технический университет. Кривой Рог, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке аппаратов сухого улавливания и сепарации пыли на основании установленных закономерностей инерционного диффузионного, электрического и магнитного процессов осаждения пыли и измеренных ее физических свойств, а также точного расчета параметров используемых силовых полей. Разработаны способы и устройства для определения механических, электрических и магнитных свойств пылей и отдельных ее частиц. Аналитически получены выражения для расчета параметров поля постоянного магнита и теоретически исследовано изменение этих параметров в зависимости от его геометрических размеров и формы магнитных систем. Теоретически обоснованы, разработаны и испытаны аппараты сухого пылеулавливания: горизонтальная и вертикальная пылеосадительные камеры с волоконными шторами; циклонные аппараты с концентрическими обечайками и магнитным полем в рабочей зоне; инерционный электростатический пылеуловитель; электрофильтр с магнитным полем в рабочей зоне. А также обогатительные комплексы из этих аппаратов.
   Результаты исследований реализованы в методических документах и внедрены в промышленности с экономическим эффектом.
   Ключевые слова: пыль, свойства, аппарат, сепарация, утилизация.

Mulyavko V.I. “The elaboration of the dry catching and dust separation for further utilization “- Manuscript.

Thesis for a doctor of technical sciences in specialty 05.26.01- labor protection – Krivyi Rig Technical University. Krivyi Rig, 2002.

   The dissertation is devoted to working out and theoretical explanation of dry catching and dust separation devices. Ihey are fundamentally based on the established rules of inertia, diffusion –, and magnetic processes of dust precipitation; measured physical properties of dust and exact calculating of parameters of power fields, which were used in experiments. The dissertation contains method and device description worked out to determine mechanical electrical and magnetic properties of dust. Analytically found formule are used for calculating parameters of constant magnetic field. The author has carried out theoretical research to changing these parameters in dependence on geometrical size and shape of magnetic systems. The following dry catching devices surpass in effectiveness already existing filters of this type, such as horizontal and vertical collecting chambers with fibre curtains, cyclone devices with concentric area and magnetic field in their work areas, able to separate dust by its size and magnetic properties, of inertia-electrostatic dust collector, electrical filter with magnetic field in its work area, concentrating complexes made of these devices.
   The results of the research are reflected in methodical documents and introduced work in industry with economical effect.
   Key words: dust, properties, apparatus, catching, separation, utilization, device.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net