Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка способів і засобів запобігання вигорянь шпурових зарядів задля забезпечення безпеки вибухових робіт у вугільних шахтах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка способів і засобів запобігання вигорянь шпурових зарядів задля забезпечення безпеки вибухових робіт у вугільних шахтах

Анотації 

Манжос Ю.В. РОЗРОБКА СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ВИГОРЯНЬ ШПУРОВИХ ЗАРЯДІВ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИБУХОВИХ РОБІТ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ – Рукопис

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 “Охорона праці”. – Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості, Макіївка, 2003.

   У дисертації досліджені процеси виникнення і розвитку вигоряння шпурових зарядів ВР у вугільних шахтах України. Виявлено основні фактори, що впливають на підпалювання ВР від ЕД. Розроблені аналітичні моделі оцінки схильності ВР до вигоряння. Проведені дослідження процесу підпалювання МПС вигоряючими зарядами ЗВР V і VI класів.
   Розроблені, випробувані і впроваджені у виробництво: - нова ВР IV класу, стійка проти вигорянь; - нові ЕД підвищеної безпеки, що дозволяють підвищити безпеку ведення підривних робіт.
   Ключові слова: вугільні шахти, підривні роботи, ВР, ЕД, вигоряння, детонація, джерело запалення, вторинний заряд, здатність до підпалювання.

Манжос Ю.В. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫГОРАНИЙ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ - Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 “Охрана труда”. – Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности, Макеевка, 2003.

   В диссертации исследованы процессы возникновения и развития процесса выгорания шпуровых зарядов ВВ в угольных шахтах Украины. Выявлены основные факторы, влияющие на поджигание ВВ от ЭД. Разработаны аналитические модели оценки склонности ВВ к выгоранию. Проведены исследования процесса поджигания МВС выгорающими зарядами ПВВ V и VI классов.
   Полученные результаты показали, что даже высокопредохранительные ВВ V и VI классов способны при их выгорании воспламенить метановоздушную смесь. Вероятность такого воспламенения при контакте горящего ВВ с метановоздушной смесью достаточно высока. Показано, что механизи поджигания заряда ВВ в шпурах может отличаться от классического.
   Проведенные исследования позволили определить пути снижения вероятности выгорания шпуровых зарядов ВВ:
   - увеличение стойкости ВВ против выгорания (снижение поджигаемости ВВ);
   - снижение поджигающей способности ЭД.
   В результате работы разработаны испытаны и внедрены в производство: новое ВВ IV класса, устойчивое против выгораний; новые ЭД повышенной безопасности, позволяющие значительно уменьшить вероятность выгорания ВВ и исключить поджигания МВС.
   Ключевые слова: угольные шахты, взрывные работы, ВВ, ЭД, выгорание, детонация, источник воспламенения, вторичный заряд, поджигающая способность.

manzhos Y.V. DEVELOPMENT OF METODS AND MEANS OF PREVENTING DEFLAGRATION OF BOREHOLE CHARGES TO PROVIDE SAFE BLASTING OPERATIONS IN COAL MINES – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a specialty 05.26.01 – “Labour Protection” - State Safety in Mines Research Institute (MakNII), Makeyevka, 2003.

   This thesis investigates processes of explosives blast hole deflagration emergence and development in coal mines of Ukraine. The main factors influencing explosives ignition caused by electric detonators are determined. Analytical models of estimating explosives sensibility to deflagration are developed. Investigations concerning the process of methane-air mixture ignition by deflagrating charges of V and VI class permissible explosives are carried out.
   The following materials have been developed, tested and applied in industry: new IV class explosive having deflagration stability; new electric detonators with enhanced safety, allowing enhancing blasting safety.
   Key words: coal mines, blasting, explosives, electric detonators, deflagration, detonation, ignition source, secondary charge, igniting capacity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка способів і засобів запобігання вигорянь шпурових зарядів задля забезпечення безпеки вибухових робіт у вугільних шахтах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net