Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита

Анотації 

Шевченко С.В. Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за фахом 04.00.19 – Економічна геологія. Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України. Київ, 2004.

   Дисертація присвячена питанням гемологічної оцінки декоративних джеспілітів з метою підвищення економічної ефективності комплексного і раціонального використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах з видобутку залізистих кварцитів на прикладі Горишньоплавнинського залізорудного родовища.
   У пачках першої PR1sx2 підсвіти залізистих кварцитів Горишньоплавнинського залізорудного родовища обґрунтовано виділення декоративних різновидів джеспілітів, що мають гемологічну цінність. Розроблено критерії оцінки якості декоративних джеспілітів: розміри і форма зразків; тріщинуватість; різновид текстури, контрастність малюнка, колір і потужність текстурних елементів, що визначають сортність сировини й асортимент продукції. Виявлено закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту. Запропоновано модель використання декоративних джеспілітів у рамках концепції розвитку каменесамоцвітного ринку України.
   Ключові слова: гемологічна оцінка, декоративно-художній виріб, джеспіліт, економічна ефективність, каменесамоцвітна сировина, комплексне використання, мінеральні ресурси, попутний видобуток.

Шевченко С.В. Геммолого-экономическая оценка, требования и критерии качества декоративных джеспилитов Горишнеплавнинского месторождения железных руд Украинского щита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.19 – Экономическая геология. Институт геохимии окружающей среды НАН и МНС Украины. Киев, 2004.

   Работа посвящена вопросам геммологической оценки труднообогатимых декоративных джеспилитов с целью повышения экономической эффективности комплексного и рационального использования минеральных ресурсов на действующих горнорудных предприятиях по добыче железистых кварцитов на примере Горишнеплавнинского железорудного месторождения.
   В пачках первой PR1sx2 подсвиты железистых кварцитов Горишнеплавнинского железорудного месторождения обосновано выделение декоративных разновидностей джеспилитов, представляющих геммологическую ценность. Разработана методика геммологической оценки камнесамоцветного сырья, которая позволяет получать детальную информацию об экономически выгодных направлениях использования имеющихся запасов. Выявлена закономерная взаимосвязь между геммологическими характеристиками и стоимостью джеспилита. Подготовлена эталонная коллекция декоративных джеспилитов. Установлены требования и критерии оценки качества декоративных джеспилитов, что позволяет определять сортность сырья и ассортимент продукции. Выделены четыре сорта камнесамоцветного сырья и четыре вида изделий. Определена область применения декоративных разновидностей джеспилита в камнеобрабатывающей и ювелирной промышленности. Рекомендации по обработке декоративных джеспилитов и изготовлению камнерезных и ювелирных изделий применены в практике производственных работ КП “Южукргеология” и могут быть использованы заинтересованными организациями и учреждениями на данном и других железорудных месторождениях Украинского щита. Предложена модель использования декоративных джеспилитов в рамках концепции развития камнесамоцветного рынка Украины.
   Научная задача повышения экономической эффективности комплексного использования минеральных ресурсов на действующих горнорудных предприятиях по добыче железистых кварцитов на примере Горишнеплавнинского железорудного месторождения получила новое решение. Рекомендованный отбор пригодных образцов труднообогатимых гематит-магнетитовых джеспилитов с красноцветными текстурными элементами для изготовления декоративно-художественных изделий более чем в 10 раз повышают удельную экономическую эффективность комплексного и рационального использования минеральных ресурсов на Горишнеплавнинском железорудном месторождении.
   Ключевые слова: геммологическая оценка, декоративно-художественное изделие, джеспилит, камнесамоцветное сырье, комплексное использование, минеральные ресурсы, попутная добыча, экономическая эффективность.

Sergey Shevchenkо. Gemmological-economic appraisal, quality requirements and criteria for decorative jaspilites of Horishneplavnynske iron ores deposit of the Ukrainian shield. – Manuscript.

The dissertation on competition for a scientific degree of the candidate of geological sciences on a speciality 04.00.19 – Economic geology. Institute of geochemistry of an environment National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 2004.

   The research is devoted to questions of hardly dressing decorative jaspilites gemmological appraisal with the purpose to increase an economic efficiency of complex and rational use of mineral resources on working mining enterprises which product ferriferous quartzite on example of Horishneplavnynske iron ores deposit.
   Allocation of valuable decorative jaspilites varieties within first PR1sx2 subsuite packs of ferriferous quartzite Horishneplavnynske iron ores deposit are proved. There are developed criteria of decorative jaspilites quality appraisal: the sizes and form of specimens, jointing, a texture variety, contrast of pattern, colour and capacity of texture elements define sorts of rough gems and assortment of production. The natural interrelation between gemmological characteristics and value of jaspilites is revealed. The model of decorative jaspilites use within the concept for development of Ukrainian gem market is offered.
   Keywords: gemmological appraisal, complex use, decorative-art product, economic efficiency, jaspilite, mineral resources, passing output, rough gems.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net