Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів

Анотації 

Шевченко В.В. “Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва. – Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ, 2004.

   У роботі досліджені питання руйнації вугільного цілика при доробці лав на раніше вироблений простір. Проведено експериментальне дослідження критичного розміру цілика при різній конфігурації виробленого простору. Встановлено, що при доробці лав на раніше вироблений простір зі швидкістю 100 м/міс. та більше критичний розмір цілика, при якому відбувається перша руйнація цілика, залежить від конфігурації оточуючого виробленого простору та змінюється від 0,17 до 0,31 глибини розробки. У момент, коли досягається критичний розмір цілика відбувається зростання акустичної емісії та збільшується на 18-50% газовиділення з пласту. Після першого значного руйнування цілика спостерігається ще від двох до чотирьох аналогічних руйнувань. Однак підвищення газовиділення спостерігається тільки після перших двох-трьох руйнувань. Розроблена методика прогнозу критичного розміру цілика. Обґрунтовано спосіб зниження додаткового газовиділення. Проведена промислова перевірка технології гідродинамічного впливу на пласт в умовах шахти ім. Засядька. Обґрунтовано раціональне планування очисних робіт при якому залишається суцільна вугільна смуга вздовж всієї границі регіональної зони розвантаження. Розроблено тимчасове керівництво по інтенсифікації дегазації гідродинамічним впливом на вугільний пласт.
   Ключовi слова: цілик, руйнування, очисний вибій, дегазація, каптаж, гідродинамічний вплив, газовиділення.

Shevchenko V.V. “Geomechanical basis for safe extraction of panels during pillar forming”. Manuscript.

Candidate dissertation thesis on specialty 05.15.11. – Physical process in mining. – Institute of geotechnical mechanics NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2004.

   Experimental investigation of pillar destruction has been conducted by means of microseismic emission, convergence in entries and gas emission monitoring. It was found that critical dimension of coal pillar depends on shape of this pillar and adjacent gob. When rate of longwall face advance exceeds 100 m per day, critical dimension varies between 0.17 and 0.31 of mining depth. Microseismic emission increases 2-4 times and gas emission rises up to 18-50% after destruction of the pillar when its dimension becomes critical. First act of pillar destruction has been followed by 2-4 consequent acts however additional gas emission was registered during 1-2 consequent acts. It means that excessive gas manages to escape from the pillar during first 2-3 acts of destruction. The rest of acts of destruction does not imply intensive gas emission. New procedure to predict critical dimension of the pillar was developed. First, the critical dimension should be predicted with computer program, that simulate stress-strain state of the rock mass in vicinity of the pillar. Then calculated critical dimension should be determined more accurately by monitoring microseismic emission and gas emission from the coal seam. Real (final) critical dimension is identified on synchronous gas drainage drop and increase of gas emission from the gob. New technology for gas emission reduction has been developed during extraction of the pillar. Coal seam should be treated with hydrodynamic impulses through a hole. This hole should be drilled in direction of maximum shear stress that develop in pillar. New panel layout has been proposed to reduce critical dimension of the pillar twice. Method of critical dimension of the pillar and new technology of gas emission reduction has been tested in situ at Zasiadko coal mine.
   Key words: pillar, destruction, longwall, degasification, hydrodynamic treatment, gas emission.

Шевченко В.В. “Геомеханическое обоснование параметров безопасной отработки выемочных участков в процессе формирования угольных целиков”. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11. – Физические процессы горного производства. – Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 2004.

   В работе исследованы вопросы разрушения угольного целика при доработке лав на ранее выработанное пространство. Проведены экспериментальные исследования критического размера целика при разной конфигурации выработанных пространств. При доработке лав на ранее выработанное пространство со скоростью 100 м/мес. и более критический размер целика составляет от 0,17 до 0,31 глубины разработки. В момент достижения критического размера целика происходит увеличение в 4,7 раза интенсивности акустической эмиссии по всей длине лавы. Общее газовыделение из насыщенного газом пласта и вмещающей его толщи возрастает на 18-50% относительно среднего уровня. После первого значительного разрушения целика наблюдается дополнительно от двух до четырех аналогичных разрушений. Пики газовыделения наблюдаются только после первых двух-трех пиков акустической эмиссии. Это значит, что основная дегазация целика протекает при первых двух-трех его значительных разрушениях. Дальнейшее разрушение происходит с затуханием газовыделения. Временной интервал между значительным разрушением целика и началом интенсивного газовыделения составляет 1,5–5 суток (6–24 м подвигания лавы). При доработке одиночной и целиковой лав во вмещающих породах происходит сдвиг вдоль линий, выходящих из угловых частей лавы и ориентированных в середину целика. При доработке примыкающей лавы сдвиг происходит вдоль диагонали, соединяющей сопряжение лавы с конвейерным штреком и пересечение вентиляционного штрека с границей ранее выработанного пространства. Дополнительно сдвиг реализуется вдоль короткой полудиагонали, выходящей из сопряжения лавы с вентиляционным штреком и направленной к центру целика. При непараллельности забоя дорабатываемой лавы и границы ранее выработанного пространства симметрия разрушений целика нарушается, а срез вмещающей толщи происходит по короткой диагонали целика. Основная дегазация целика и вмещающего массива, вызванная его разрушением, завершается при достижении ширины целика 0,15-0,07 глубины разработки, несмотря на то, что сам процесс разрушения продолжается и при меньшей ширине. Дополнительные мероприятия по снижению газовыделения из газонасыщенного пласта и вмещающих пород должны осуществляться в диапазоне ширины формируемого целика 0,31-0,07 глубины разработки. Дальнейшее сокращение целика представляет опасность только с точки зрения обрушения кровли в призабойное пространство и посадки крепи нажестко. Обоснована компьютерная модель и настроены ее параметры для оценки напряженно-деформированного состояния толщи в окрестности целиков, формируемых при доработке лав на ранее выработанное пространство. Модель позволяет осуществить прогноз критического размера целика, при котором происходит его первое значительное разрушение, с точностью ±25 м. Обоснован способ снижения дополнительного газовыделения из целика после достижения им критического размера. Он основан на предварительном гидродинамическом воздействии на целик через скважины, пробуренные вдоль линий наиболее вероятного сдвига вмещающих газоносный пласт пород. Обоснована рациональная планировка очистных работ, основанная на оставлении сплошной угольной полосы вдоль всей границы региональной зоны разгрузки. Установлена рациональная ширина полосы и доказана недопустимость нарушения ее сплошности очистными работами. Разработано временное руководство по интенсификации дегазации гидродинамическим воздействием отрабатываемых угольных пластов. Осуществлена промышленная проверка методики прогноза критического размера целика при его доработке 15-й западной лавой на ранее выработанное пространство разгрузочной лавы. Экономический эффект от применения дополнительной дегазации угольного целика путем бурения скважин вдоль наиболее вероятного сдвига вмещающих газоносный пласт пород за 2 месяца работы лавы составил 68 тыс. гривен.
   Ключевые слова: целик, разрушение, очистной забой, дегазация, каптаж, гидродинамическое воздействие, газовыделение.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net