Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Оптимізація проектування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів шахт Кривбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація проектування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів шахт Кривбасу

Анотації 

Харін С.А. "Оптимізація проектування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів шахт Кривбасу". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.04 "Шахтне й підземне будівництво". Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням оптимізації проектування будівництва нових горизонтів діючих шахт.
   У роботі встановлені закономірності зміни тривалості й темпів будівництва нижчележачих горизонтів залізорудних шахт Криворізького басейну при реконструкції з метою підтримки виробничої потужності. Визначено, що оптимальна тривалість будівництва горизонту для умов, характерних для Кривбасу, є функцією висоти поверху відпрацьовування й річного пониження очисних робіт. Розроблено математичні моделі визначення темпів будівництва виробок головного напрямку горизонту шахти, що відповідають оптимальному часу будівництва, а також темпів будівництва, що забезпечують мінімальну вартість робіт, на основі яких проведені дослідження для широкого діапазону умов.
   Оптимізація проектування тривалості й темпів будівництва виробок нижчележачого горизонту дозволяє одержати найбільший економічний ефект при реконструкції шахти.
   Ключові слова: тривалість будівництва, швидкість, горизонт, виробки головного напрямку, вартість, оптимізація.

Харин С.А. "Оптимизация проектирования продолжительности и темпов строительства комплекса выработок нижележащих горизонтов шахт Кривбасса". – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04 – "Шахтное и подземное строительство". Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2004.

   Диссертационная работа посвящена актуальным вопросам оптимизации проектирования строительства новых горизонтов действующих шахт.
   В работе установлены закономерности изменения продолжительности и темпов строительства нижележащих горизонтов железорудных шахт Криворожского при реконструкции с целью поддержания производственной мощности.
   В качестве объектов исследования приняты глубокие горизонты следующих шахт бассейна: гор. 1350 м ш. им. Ленина, гор. 1270 м ш. "Гвардейская" и гор. 1135 м ш. им. Фрунзе.
   Установлено, что оптимальная продолжительность строительства горизонта для условий мощных круто падающих месторождений, при ограниченности в плане размеров рудного тела, характерных для Кривбасса, является функцией высоты этажа отработки и годового понижения очистных работ.
   На основании установленных закономерностей изменения продолжительности строительства горизонта разработана номограмма для определения оптимального времени ведения работ для различных условий.
   Разработаны математические модели определения темпов строительства выработок главного направления горизонта шахты, отвечающих оптимальному времени строительства, а также темпов строительства, обеспечивающих минимальную стоимость работ, на основе которых проведены исследования для широкого диапазона условий.
   Выполнены исследования скоростей строительства выработок при наличии одной, двух и трех точек приложения строительных работ.
   Установлено, что при повышении интенсивности годового понижения очистных работ происходит рост темпов строительства всех выработок главного направления горизонта, но наибольшей изменчивостью отличаются скорости сооружения протяженных выработок.
   Особенностью вариантов с минимальной стоимостью строительства является более интенсивная динамика скоростей сооружения высокозатратных протяженных выработок при росте темпов годового понижения очистных работ.
   Оптимизация проектирования продолжительности и темпов строительства выработок нижележащего горизонта позволяет получить наибольший экономический эффект при реконструкции шахты.
   Ключевые слова: шахта, горизонт, выработки главного направления, продолжительность строительства, скорость, стоимость, оптимизация.

Kharin S.A. "Optimization of designing of duration and rates сomplex of developments of underlaying horizons of mines of Krivoy Rog basin". - the Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of Master of sciences on a speciality 05.15.04 "Mine and underground excavations" National Mining University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2004.

   Thesis is devoted to pressing questions of optimization of designing of construction of underlaying horizons of operating mines.
   Regularities of duration and rates change of construction of underlaying horizons of iron ore mines of Krivoy Rog basin under reconstruction with of the capacity support purpose were established.
   It was determined, that optimum duration of construction of horizon for conditions, which are typical for Krivoy Rog basin is function of a level interval of improvement and annual downturn of mining operations.
   Mathematical models of definition of rates of construction of developments of a mainstream of horizon of the mine, adequate to optimum time of construction, and also the rates of construction providing the minimal cost of operations on the basis of which researches for a wide range of conditions are lead are developed.
   Optimization of designing of duration and rates of construction of underlaying horizons allows to receive the greatest economic benefit at reconstruction of mine.
   Key words: mine, horizon, developments of a mainstream, duration of construction, speed, cost, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація проектування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів шахт Кривбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net