Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності усереднення руд у накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності усереднення руд у накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик

Анотації 

Ісаєнко О.М. Підвищення ефективності  усереднення  руд  у  накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.08 – “Збагачення корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005 р.

   Дисертація присвячена розробці методів підвищення ефективності усереднення гранулометричного складу руд у накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик. Розроблено математичні моделі масоперенесення руди у бункерах. На підставі обчислювальних експериментів досліджені усереднювальні властивості типових накопичувальних бункерів збагачувальних фабрик із самоподрібнюванням. Встановлені нові закономірності зміни ефективності усереднення руди за гранулометричним складом в бункерах ящикового та силосного типів залежно від зміни середнеквадратичного відхилення вмісту розрахункового класу крупності +100 мм у потоці руди, що завантажується, і ступеня розкриття площі днища бункера. На підставі отриманих залежностей технологічно обґрунтовані параметри й конструктивно-компоновочні схеми накопичувальних бункерів. Теоретично обґрунтована можливість зниження середньоквадратичного відхилення вмісту класу +100 мм у вихідному живленні млинів до 1% за рахунок усереднення руди в накопичувальних бункерах.
   Ключові слова: збагачувальні фабрики, бункер, технологія, сегрегація, усереднення.

Isaenko A. N. The increasing of efficiency of the reclaiming in storage bins of the concentrating plants. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Engineering Science. Speciality 05.15.08 -"Mineral dressing". – National mining university, Dnypropetrovsk, 2005.

   The thesis devoted to the development of the increasing reclaiming methods in storage bins of the concentrating plants. There were developed mathematical models of the mass transfer in the bins. On the basis of computing experiments the averaging properties of the typical storage bins of the concentrating plants with the autogenous self-grinding were researched. New regularities of changing of the efficiency of the reclaiming on the granulometric composition in the box –type bins (silo bins) depending on change of the root-mean-square deviation of the content of the calculating size class +100mm in the blast of the batched mineral and the rate of opening of the dished end of the bin were established.
   On the basis of the received dependences the parameters, constructing and packing schemes of the storage bins were technically proved. The opportunity of decreasing of the root-mean-square deviation in the content of the +100mm’s class in the grinder feed up to the 1% at the expense of the reclaiming in the storage bins was theoretically proved.
   Key-words: concentrating plants, bin, technology, segregation, averaging.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності  усереднення  руд  у  накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net