Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою

Анотації 

Хайсам К А Шамаллах. Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів. - Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі підвищення ефективності автоматичного контролю перевантаження рудою барабанних млинів шляхом встановлення нових закономірностей формування звукометричних та енергетичних сигналів млина при перевантаженні млина рудою.
   Показано, що при перевантаженні кульового барабанного млина рудою одночасно зменшується верхня межа частотного діапазону та сила звуку акустичного сигналу млина на всіх частотах діапазону, що дозволяє шляхом вейвлет-аналізу акустичного сигналу виявляти момент перевантаження млина у реальному часі.
   Обґрунтовано використання програмного пакета Wavelet Toolbox у якості програмного забезпечення комп’ютерної системи автоматизованого контролю перевантаження млинів рудою.
   Результати роботи впровадженні в проект і можуть бути використанні на залізорудних збагачувальних фабриках гірничо-металургійної промисловості.
   Ключові слова: подрібнення руди, барабанні млини, автоматичний контроль завантаження, інформаційне забезпечення.

Хайсам К А Шамаллах. Методы автоматического контроля перегрузки барабанных мельниц рудой. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 - Автоматизация технологических процессов. - Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи повышения эффективности автоматического контроля перегрузки рудой барабанных мельниц путем установления новых закономерностей формирования звукометрических и энергетических сигналов мельницы при перегрузке мельницы рудой.
   Выполнен анализ методов и систем автоматического контроля и управления загрузкой барабанных мельниц рудой и выявлены пути их усовершенствования и повышения эффективности работы.
   Проведены теоретические и экспериментальные исследования особенностей формирования акустического сигнала и сигнала активной мощности приводного электродвигателя мельниц при перегрузке их рудой.
   Показано, что при перегрузке шаровых барабанных мельниц рудой одновременно уменьшается верхняя граница частотного диапазона и сила звука акустического сигнала мельниц на всех частотах диапазона, что позволяет при использовании вейвлет-анализа акустического сигнала выявить момент перегрузки мельниц в реальном времени.
   При перегрузке шаровых и безшаровых барабанных мельниц рудой уменьшается дисперсия случайных колебаний сигнала активной мощности электрического двигателя мельниц в инфранизком диапазоне технологических частот, что позволяет при использовании вейвлет-анализа сигнала активной мощности выявить момент перегрузки мельниц в реальном времени.
   Предложен метод автоматического контроля перегрузки барабанной мельницы рудой, при котором момент перегрузки определяется путем вейвлет-анализа нестационарных сигналов, косвенно характеризующих загрузку мельниц рудой. Выполнено компьютерное моделирование формирования сигналов при перегрузочных режимах мельницы.
   Предложены функциональные схемы систем автоматического контроля перегрузки мельницы рудой по звукометрическому сигналу и по сигналу активной мощности приводного электродвигателя.
   Обосновано использование программного пакета Wavelet Toolbox в качестве программного обеспечения компьютерной системы автоматизированного контроля перегрузки мельниц рудой.
   Разработаны технические предложения по проектированию систем автоматического контроля перегрузки барабанных мельниц рудой. 
   Результаты работы внедрены в проект и могут быть использованы на железорудных обогатительных фабриках горно-металлургической промышленности.
   Ключевые слова: измельчение руды, барабанные мельницы, автоматический контроль загрузки, информационное обеспечение.

Haytham K A Shamallakh. The methods of automatic control of overloading drum mills with ore. – The manuscript.

The thesis on competition for scientific degree of the candidate of technical sciences by speciality 05.13.07 - Automation of technological processes”. - National Mining University, Dnepropetrovsk, 2005.

   The thesis is devoted to the solution of topical scientific problem –the drum mills with ore overloading automatic control effectiveness increasing by establishing of the new dependencies for forming soundmetric and energetic signals of the mill when it is overloaded with ore.
   The using of a software suit wavelet Toolbox as software for computer system for automatic control of overloading mills with ore is well-grounded.
   The results of the work are included into the real project and may be used on iron ore concentration plants of mining and metallurgical industries.
   Key words: grinding, drum, mills, automatic loading control, software.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net