Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики

Анотації 

Зубов Д.А. Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2005.

   Дисертація присвячена розв'язанню актуальної наукової проблеми підвищення оперативності і якості керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики, адаптації до різноманітних характеристик устаткування і технологічних схем конкретних фабрик на базі узагальнення і розвитку теорії оптимальних і адаптивних систем автоматичного керування та оптимізації комплексу процесів вуглезбагачення на основі уніфікованих алгоритмів і методів інтелектуального дистанційного керування і збирання даних. Виконано теоретичне обґрунтування керування комплексом процесів вуглезбагачення, режимними параметрами як лінійними одноканальними і локальними технологічними процесами як нелінійними двоканальними нестаціонарними, стохастичними об’єктами вуглезбагачувального виробництва з великим запізнюванням на базі запропонованих оптимальних і адаптивних алгоритмів, фреймової експертної системи підтримки прийняття рішень операторів, промислового зразка інтелектуальної SCADA-системи.
   Ключові слова: система автоматичного керування, вуглезбагачувальна фабрика, система дистанційного керування і збирання даних, оптимальне й адаптивне керування, експертна система.

Зубов Д.А. Развитие методов и средств адаптивного автоматизированного управления комплексом технологических процессов углеобогатительной фабрики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по специальности 05.13.07 – автоматизация технологических процессов. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2005.

   Диссертация посвящена решению актуальной научной проблемы повышения оперативности и качества управления комплексом технологических процессов углеобогатительной фабрики, адаптации к различным характеристикам оборудования и технологических схем конкретных фабрик на базе обобщения и развития теории оптимальных и адаптивных систем автоматического управления и оптимизации комплекса процессов углеобогащения на основе унифицированных алгоритмов и методов интеллектуального дистанционного управления и сбора данных. Выполнено теоретическое обоснование управления комплексом процессов обогащения угля, режимными параметрами как линейными одноканальными и локальными технологическими процессами как нелинейными двухканальными нестационарными, стохастическими объектами углеобогатительного производства с большим запаздыванием на базе предложенных оптимальных и адаптивных алгоритмов, фреймовой экспертной системы поддержки принятия решений операторов, промышленного образца интеллектуальной SCADA-системы.
   Ключевые слова: система автоматического управления, углеобогатительная фабрика, система дистанционного управления и сбора данных, оптимальное и адаптивное управление, экспертная система.

Zubov D.A. Adaptive automated control’s methods and facilities development of the coal cleaning factory’s technological processes complex. – Manuscript.

Thesis for competition of the scientific doctor’s degree of the technical science on speciality 05.13.07 – automation of technological processes. – Krivoy Rog technical university, Krivoy Rog, 2005.

   In this thesis, Actual scientific problem of the control performance’s and efficiency’s increasing in the coal cleaning factory’s technological processes complex, of the adaptation to the different equipment’s and coal cleaning technological scheme’s characteristics was solved on the sweeping generalisation and development basis of the coal cleaning technological processes complex’s optimisation and the optimal and adaptive control automatic system’s theory with the unified intellectual algorithms and methods of the supervisory control and data acquisition usage. Theoretical substantiation of control by the coal cleaning technological processes complex, regime parameters as linear one-channel and local technological processes as non-linear double-channel non-stationary, stochastic, coal cleaning objects with large delay was realised on the original optimal and adaptive algorithms, operator advising frame dynamical expert system, intellectual SCADA-system industrial prototype basis. The main theoretical and practical results are:
   1. Automation’s conditions analysis of the coal cleaning factory’s technological processes control complex has shown the up-to-date high-performance automatic control system’s absence. Existing local automatic control systems fall short of the up-to-date requirements and do not supply the complicated task’s efficiency decisions in the coal cleaning factory’s difficult conditions (multi-channel, non-stationary, stochastic objects, aggressive mediums, fuzzy and incomplete information, great delay, etc.).
   2. Specifications to a three-level, hierarchical soft-hardware complex of the coal cleaning technological processes automatic control system with unified blocks are designed.
   3. For the most difficult case (different machine classes mixing) the apparatus complex automatic optimisation task is decided on the local definitions combinatorial algorithm basis with the prime cost minimization criterion usage.
   4. Optimal discrete control by non-stationary, linear, one-channel, stochastic objects with stationary delay is based on the Bellman dynamic programming, Kalman filter and stochastic approximation methods.
   5. Adaptive discrete control by non-steady, double-channel, stochastic objects with non-stationary large delay is based on the original input signals full sequential search algorithm (solution of the second degree common heterogeneous Diophantine equation with two unknown variables) and the state space prognosis by the approximation model extrapolation (predictor method).
   6. Operator advising classical frame expert system is based on the original macro language knowledge description (209 elements of thesaurus and 98 rules) and programming language Delphi. The software functionability was checked by specialists (89,8% exact and 10,2% alternatively possible decisions).
   7. Operator advising dynamic frame expert system is based on the knowledge base interface adaptation to the concrete technological process conditions by the frame rank changing and user friendly Drag-and-Drop computer interface. Software applications interact with each other on the DDE-technology basis.
   8. Speech input and information transfer in SCADA is realised in the Iconics Genesis32 (with VBA programming) and the russian speech recognizing system "Combat" with following linguistic etalon classification on the comparison identification algorithm basis. The recognising quality in the offered soft-hardware complex reaches 100% on the limited dictionary.
   9. The multi-stage control algorithm software synthesis of the coal-cleaning factory’s continuous-handling system on basis of the set-theoretic user interface concept and the text data into executed computer code interpretation’s stack machine is realised. The application of the offered control algorithms is displayed on the "Lugansk" coal-cleaning factory’s drying section basis.
   10. Automatic system’s hardware is based on the IBM PC compatible controller Advantech ADAM-5510 with possibility of the data acquisition from binary (unit ADAM-5051), analogue (unit ADAM-5017), digital (unit ADAM-4571) sensors and controlling by actuator (unit ADAM-5056).
   11. Soft-hardware complex of the information display on the operator control console is based on the Iconics GraphWorX32 forms and OPC-protocol.
   Key words: automatic control system, coal cleaning factory, supervisory control and data acquisition, optimal and adaptive control, expert system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net