Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків

Анотації 

Кравченко Н.М. – Обґрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – “Охорона праці” – Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства вугільної промисловості України, Макіївка – 2006 р.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню параметрів розподілення повітря в виробках вугільних шахт з урахуванням впливу конвекції газово-повітряної суміші та виникнення зустрічних потоків пожежних газів та метану під покрівлею аварійної виробки під час пожежі чи викиду метану. У роботі за результатами аналітичних і експериментальних досліджень визначено загальні закономірності формування конвективних потоків у виробці з джерелами природної тяги: осередком пожежі, легкими чи важкими (динамічно активними) газами. Обґрунтовано характеристики конвективного потоку і показано його вплив на поширення продуктів горіння в мережі підземних виробок. Встановлено умови зберігання стійкості провітрювання в аварійних умовах. Основні результати роботи використано під час розроблення двох нормативних документів, реалізовано в програмному забезпеченні, що знайшло застосування у науково-дослідних та проектних інститутах, вугільних підприємствах, гірничорятувальних підрозділах України та Росії.
   Ключові слова: математичне моделювання, динамічно активні гази, зустрічний конвективний потік, план ліквідації аварії, зона розповсюдження пожежних газів.

Кравченко Н.М. Обоснование параметров воздухораспределения в горных выработках угольных шахт с учетом действия конвективных газовых потоков. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – “Охрана труда” – Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности Министерства угольной промышленности Украины, Макеевка – 2006 г.

   Диссертация посвящена обоснованию параметров воздухораспределения в выработках угольных шахт с учетом влияния конвекции газовоздушной смеси и возникновения встречных потоков пожарных газов и метана под кровлей аварийной выработки при пожаре или внезапном выбросе метана. Выполнен анализ существующих методов определения зон распространения пожарных газов по горным выработкам и программного обеспечения для моделирования процессов в шахтных вентиляционных сетях. Проведены теоретические исследования взаимодействия различных источников тяги в подземной выработке, предложен единый теоретический подход к объяснению возникновения встречных конвективных потоков продуктов горения и динамически активных газов, таких как метан. Раскрыт механизм формирования конвективных потоков в выработке с источниками естественной тяги: очагом пожара, легкими или тяжелыми газами.
   Получены аналитические зависимости для определения продольной и поперечной составляющих естественных тяг, зависящих от распределения в выработке температур и концентраций метана. Определена скоростная структура потока в выработке с источниками естественной тяги, на этой основе установлена граница раздела конвективного и основного потоков, зависимости параметров встречного потока от скорости вентиляционной струи, аэродинамического сопротивления, геометрических размеров выработки и динамики пожара. Определены условия, необходимые для сохранения устойчивости проветривания по всему сечению выработки.
   Результаты расчета распределения температур и концентрации примеси вдоль аварийной выработки, длины встречного шлейфа удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными о распространении пожарных газов и метана навстречу свежей струе воздуха.
   Показано влияние конвективного потока на распространение продуктов горения в сети горных выработок. Разработана методика расчета параметров встречного конвективного потока пожарных газов и концентраций токсичных примесей в сети выработок.
   Разработан комплекс программ “Вентиляция шахт”, в котором реализована предложенная методика расчета зон распространения пожарных газов, алгоритмы поиска кратчайших путей выхода горнорабочих из аварийного участка и маршрутов движения горноспасателей с учетом зоны распространения пожарных газов, подпрограммы оценки взрываемости воздушной смеси, графический редактор для отображения на схемах вентиляции результатов решения этих задач, модули для печати отчетной документации и схем.
   Основные результаты работы использованы при разработке двух нормативных документов. Программное обеспечение “Вентиляция шахт” применяется в научно-исследовательских и проектных институтах, угольных шахтах, рудниках, горноспасательных подразделениях Украины и России.
   Ключевые слова: математическое моделирование, динамически активные газы, встречный конвективный поток, план ликвидации аварий, зона распространения пожарных газов.

Kravchenko N.M. Substantiation of the air distribution parameters in the mine workings with regard for action of convective gas flows. A manuscript.

Dissertation for a candidate’s of engineering degree on the speciality 05.26.01 – “Labour protection”. – State Makeyevka Safety in Mines Research Institute, Ministry of Coal of the Ukraine, Makeyevka, 2006.

   It is necessary in emergencies (fire, sudden methane feeder, etc.) to take into account additional natural draught sources that can result in violation of the ventilation condition. A mathematical model of influence of different draught sources on air distribution in the mine working network is considered. Analytical equations of dependence of flow velocity in longitudinal and transversal co-ordinates have been obtained. The air flow velocity ensuring stability of the stream under the roof of the working has been substantiated. A method for calculation of the contrary stream parameters has been proposed and zones of fire gases distribution have been determined. The software for solving the ventilation problems under normal and accidental conditions has been developed and widely used at the coal enterprises of the Ukraine and Russia.
   Key words are: mathematical modeling, dynamic active gases, contrary convective stream, accident liquidation plan, zone of fire gases, ventilation stability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net