Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів

Анотації 

Русанова О.О. Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і технології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена теоретико-методичним питанням організації алгоритмічного навчання студентів, яке виступає важливою формою підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів. У роботі розкривається сутність понять “комплексний алгоритмічний підхід” та “комплексна алгоритмізація” навчального процесу з використанням сучасних комп’ютерних засобів щодо навчальної діяльності викладачів та студентів.
   Теоретично обґрунтована, розроблена й експериментально перевірена технологія комплексного алгоритмічного навчання студентів гірничого профілю, що засноване на використанні сучасних комп’ютерних засобів та інформаційного забезпечення.
   Ключові слова: вища професійна освіта, алгоритмічний підхід, комп’ютерні засоби навчання, комплексна алгоритмізація навчального процесу.

Русанова Е.А. Алгоритмический подход в обучении будущих инженеров-горняков высших технических ученых заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.0.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена теоретико-методическим вопросам организации алгоритмического обучения студентов, которая выступает важной формой повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов. В работе раскрывается сущность понятий “комплексный алгоритмический подход” и “комплексная алгоритмизация” учебного процесса с использованием современных компьютерных средств в учебной деятельности преподавателей и студентов.
   Теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена технология комплексного алгоритмического обучения студентов горного профиля, которое основано на использовании современных компьютерных средств и информационного обеспечения.
   Ключевые слова: высшее профессиональное образование, алгоритмический подход, компьютерные средства обучения, комплексная алгоритмизация учебного процесса.

Rusanova O.O. Algorithmic approach in teaching future mining engineers of Higher Technical Institutions. – Manuscript.

Thesis of the competitor for the degree of the candidate of Pedagogic Sciences. Speciality – 13.00.04 – Theory and Methods of Teaching of professional education . Institute of Pedagogics and Psychology of Vocational Training of the Academy of the Pedagogic Sciences of Ukraine, Kiev, 2006.

   The thesis is dedicated to theoretical and methodical points of organization students’ algorithmic teaching which improves professional training of future specialists.
   The terms as “complex algorithmic approach” and “complex algorithmization of education” with the help of modern computer facilities have been identified in teaching and studing of Higher Technical Institutions.
   The technology of complex algorithmic teaching for mining-engineering students has been carried out, theoretically substantiated and experimentally tested.
   The above mentioned technology is based on using modern computer facilities and information maintenance.
   Key words: higher vocational education, algorithmic approach, computer training facilities, complex algorithmization of education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net