Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування схеми і вибір параметрів вібраційних млинів з просторово-циркуляційним рухом завантаження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування схеми і вибір параметрів вібраційних млинів з просторово-циркуляційним рухом завантаження

Анотації 

Солона О.В. Обґрунтування схеми і вибір параметрів вібраційних млинів з просторово-циркуляційним рухом завантаження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. Вінницький державний аграрний університет, Вінниця, 2002 р.

   Розроблена нова схема вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом завантаження, яка забезпечує при однакових питомих енерговитратах більшу продуктивність у порівнянні з існуючими схемами за рахунок використання гідродинамічного підйому завантаження, розроблена конструкція експериментального вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом завантаження. Досліджена механіка руху сипкого середовища завантаження в залежності від конструктивних схем вібромлинів, параметрів вібрації і розташування віброзбуджувачів. Визначені залежності висоти підйому і швидкості транспортування завантаження уздовж помольної камери при зміні числа обертів віброзбуджувача і амплітуди коливань.
   За допомогою інтегрального критерію стійкості синхронних рухів отримані умови існування стійких синхронних рухів тримасового чотири- вібраторного двокамерного вібраційного млина з пасивним і активним встановленням додаткових мас в робочих камерах. Розроблено і впроваджено методику розрахунку конструювання вібраційних млинів з просторовим рухом завантаження.
   Ключові слова: вібраційний млин, помольна камера, просторово-циркуляційний рух завантаження, віброзбуджувач, висота підйому, швидкість транспортування.

Солоная Е.В. Обоснование схемы и выбор параметров вибрационной мельницы с пространственно-циркуляционным движением загрузки. – Рукопись.

Диссертация на получение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06. – горные машины. Винницкий государственный аграрный университет, Винница, 2006 г.

   Диссертация посвящена вопросам разработки, создания и исследования вибрационной мельницы с пространственно-циркуляционным движением загрузки для помола сыпучих материалов.
   Исследования проводились на экспериментальной вибрационной мельнице, рабочий орган которой представляет собой замкнутые при помощи перегрузочного и переходного желобов помольных камер. Под действием плоского вибрационного поля в сообщенных между собой помольных камерах образуется циркуляционное движение загрузки по замкнутой траектории. Скорость транспортирования загрузки вдоль помольных камер, а, следовательно, и производительность вибрационной мельницы находятся в прямой зависимости от высоты подъема загрузки по вертикальному желобу, а тонина помола – от компоновки рабочего органа с вибровозбудителем.
   На торце помольной камеры располагался вертикальный желоб. Под действием плоского вибрационного поля загрузка поднимается вверх по желобу. Высота подъема зависит от амплитуды колебаний, частоты вращения вибровозбудителя, а также от конструктивной схемы вибромельницы.
   Исследованы зависимости подъема различных материалов в вертикальном желобе от параметра колебаний помольной камеры, определены геометрические параметры и оптимальное расположение желоба в помольной камере. Выявлены зависимости скорости транспортирования загрузки вдоль помольной камеры от амплитуды колебаний помольной камеры и частоты при аппроксимации экспериментальных кривых, которые описываются эмпирическими уравнениями. Проведены исследования тонины помола измельчаемого материала в зависимости от вариантов компоновки рабочего органа с вибровозбудителем и схемы транспортировки загрузки.
   Приведено решение конкретной прикладной задачи о самосинхронизации вибровозбудителей трехмассовой четырехвибраторной двухкамерной вибрационной мельницы, которое выполнено с помощью использования интегрального критерия устойчивых синхронных движений. Получены условия устойчивых синхронных и синфазных движений дебалансных валов вибромельницы с активно установленными вращающимися неуравновешенными массами.
   На базе выполненных исследований создана инженерная методика расчета параметров вибрационной мельницы с пространственно-циркуляционной загрузкой, учитывающие как их назначение, так и требуемые технологические параметры.
   Ключевые слова: вибрационная мельница, пространственно-циркуляционное движение загрузки, помольная камера, измельчаемый материал, вертикальный желоб, вибровозбудитель, механика движения, сыпучая среда, вибрационные поля, скорость транспортирования.

O.V. Solona scheme substantiation and selection of parameters of vibration mill with space-circulatory Loading Motion-Manuscript.

Theses being submitted for obtaining of the scientific degree of the Candidate of Technical sciences on the speciality 05.02.02. – science of machines. Vinnytsia State Agrarian University, Vinnytsa, 2002.

   New scheme of vibration mill with space-circulatory motion of loading was developed. It provides, under the similar specific energy expenditures, higher productivity comparing to the existing schemes at the cost of using the hydro-dynamic loading.
   Mechanics of motion of granular medium of loading according to different constructions of vibration mills, parameters of vibration and location of vibroexcitators was studied.
   Relations between elevation altitude and load transportation speed along the milling chamber under rotation speed of vibroexcitator and oscillations amplitude are determined.
   Key words: vibration mill, milling chamber, space-circulotory loading.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування схеми і вибір параметрів вібраційних млинів з просторово-циркуляційним рухом завантаження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net