Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю

Анотації 

Бондаренко М.О. Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2007 р.

   Розроблено нові теоретичні підходи для створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю на основі аналітичних методів дослідження температурних полів, термопружного стану, зношування та фізико-хімічних процесів, які відбуваються при спіканні робочих елементів методом гарячого пресування. Ці підходи дозволяють визначити основні фактори, що впливають на кінетику даних процесів, спрогнозувати структуру і властивості НКАМ, зносостійкість і довговічність бурових інструментів на їх основі. Проведені розрахунки енергетичного стану зразків бурових вставок складу алмаз – твердий сплав ВК6 при їх спіканні методом гарячого пресування дозволили визначити оптимальний хімічний склад і р – Т – t умови, за яких відбувається покращання структури і властивостей композита. На основі запропонованих моделей встановлено закономірності температурних полів, термопружного стану та кінетики зношування алмазних доліт ІНМ-214,3 Т при бурінні міцних і абразивних гірських порід для різних теплофізичних і механічних умов, що є дуже важливим для вдосконалення технології виготовлення бурових інструментів і практики їх експлуатації.
   Порівняння розрахункових даних з експериментальними вказує на адекватність розроблених моделей і точність отриманих результатів.
   На основі наукових досліджень розроблено конструкції бурових інструментів, які успішно впроваджені в промислове виробництво і показали результати при бурінні нафтових і газових свердловин на рівні кращих зразків закордонного виробництва.
   Ключові слова: алмаз, композит, теплопровідність, напруження, зносостійкість, енергія активації, долото, калібратор, механічна швидкість буріння, проходка на долото.

Bondarenko N.А. The scientific principles of making the diamond drilling tools with increased efficiency. – Manuscript.

Thesis for the Doctor of Technical Sciences degree in the speciality 05.15.10 – Drilling of wells. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 2007.

   The new theoretical approaches have been developed of making the diamond drilling tools with increased efficiency based on the analytical methods of investigating the temperature fields, thermoelastic stress, wear and physico-chemical processes taking a place during the hot pressing of working bits.
   These approaches allow to detect the leading factors influencing the kinetics of the given processes and to predict the structure and properties of superhard composite materials, wear resistance and durability of drilling tools equipped with them.
   The energy state calculations conducted of drtilling inserts made of diamond and WC-6Co hard allloy by hot pressing made it possible to determine the optimal chemistry and p – T – t conditions providing improvement of structure and properties of composite.
   Using the proposed models, the patterns have been established of temperature fields, thermoelastic stress and wear kinetics of ІНМ–214,3Т diamond drills under the conditions of hard and abrasive rock drilling for various thermal and mechanical situations being crucial for production techology of these tools and their running practice.
   Comparison of calculated and exparimental data indicates adequateness of the developed models and accuracy of the obtained results.
   Based on the scientific investigations, the drilling tools have been designed and applied sucsessfully in industry for the oil and gas well drilling and have shown the results at the level of the best foreign-made tools.
   Keywords: diamond, composite, thermal conductivity, stress, wear resistance, activation energy, drill bit, calibrator, mechanical drilling speed, sinking per drill.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net