Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методу прогнозу умов раціональної підробки будівель на вугільних родовищах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методу прогнозу умов раціональної підробки будівель на вугільних родовищах

Анотації 

Бліннікова О.В. Розробка методу прогнозу умов раціональної підробки будівель на вугільних родовищах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – “Маркшейдерія”. Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”, Донецьк, 2007.

   У дисертації виконано теоретичне узагальнення актуальної науково-технічної задачі визначення впливу деформацій земної поверхні на підроблювані будівлі. Розроблено новий критерій узагальнених структурних деформацій стін, що характеризують їх розшарування від горизонтального зсуву при розтягу і стиску земної поверхні, вертикального зсуву при кривизні опуклості й угнутості, вигину при кривизні опуклості. Розроблено деформаційні схеми будівель та одержано нові розрахункові показники деформацій при плавних і зосереджених деформаціях земної поверхні. Встановлено залежності максимального розкриття тріщин в зовнішніх стінах будівель від розрахункових показників деформацій.
   Розроблено методику визначення нормативних допустимих показників деформацій будівель за умовами експлуатації. Запропоновано новий показник для оцінки технічного стану підроблюваних будівель – залишковий деформаційний ресурс. Розроблено критерій початкових деформацій земної поверхні для підроблюваних будівель.
   Ключові слова: підроблювані будівлі, структурні деформації стін, деформаційні схеми будівель, розрахункові показники деформацій, нормативні допустимі показники деформацій, залишковий деформаційний ресурс, початкові деформації земної поверхні.

Blinnikova Ye.V. “Developing of method to predict conditions for efficient undermining of buildings at coal deposits”. – Manuscript.

Thesis for Candidate of Science (Engineering) degree by specialty 05.15.01 – “Mine surveying”. The state institution of higher education – “Donetsk National Technical University”, Donetsk, 2007.

   The thesis gives a theoretical generalization of the urgent scientific and technical problem concerning determination of effect of ground movement on buildings being undermined. A new criterion of generalized structural deformations of walls that characterize their cleavage has been developed. It is based on structural deformations of walls that characterize their cleavage from surface tensile and compressive horizontal shears, vertical shear at convexity and concavity curvature, bending at convexity curvature. Deformation patterns for buildings have been worked out and the new estimated rates at continuous and point ground movements have been derived. Correlation between the estimated rates and the generalized deformation criterion for maximum crack opening displacements in exterior walls of buildings has been specified.
   Procedure to determine standard allowable deformation rates for buildings taking into account their service conditions has been worked out. Proposed is a new universal characteristic for assessment of structural state of buildings being undermined, viz their remaining deformation life. Also a criterion of initial ground movements for buildings being undermined has been developed.
   Key words: buildings being undermined, structural deformations of walls, deformation patterns for buildings, estimated rates of building movement, standard allowable deformation rates, remaining deformation life, initial ground movements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методу прогнозу умов раціональної підробки будівель на вугільних родовищах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net