Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильовою дією на привибійну зону неоднорідних та низькопроникних пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильовою дією на привибійну зону неоднорідних та низькопроникних пластів

Анотації 

Кучернюк А.В. Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильовою дією на привибійну зону неоднорідних та низькопроникних пластів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.15.06 – Розробка нафтових і газових родовищ. – Дочірнє підприємство “Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, м. Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено вдосконаленню та розробці технологій і технічних пристроїв хвильової дії на пласти у ПЗС. Запропоновано підвищення продуктивності свердловин за рахунок комплексної імпульсної і хвильової дії з використанням як джерела пружних хвиль, електричного розряду та потужного ультразвукового поля в середовищі хімічних реагентів. Досліджено вплив реагентно-імпульсної дії на збільшення проникності кернів. Обґрунтовано, що синергетичний ефект від комплексної дії набагато більший, ніж сумарний ефект від окремо здійснених електророзрядної імпульсної та кислотної дії. Розроблено пристрої направленої хвильової дії та впроваджено високоефективні технології: електророзрядної, віброакустичної та їх комплексної дії з хімічними реагентами.
   Ключові слова: хвильова дія, продуктивність, багатошарові поклади, кольматація, електророзряд, ультразвукові коливання.

Kuchernyuk A.V. – Well productivity enhancement with wave impact on the bottomhole area of a heterogeneous and low permeable formations - Manuscript.

The dissertation for a Candidate’s degree in technical sciences on speciality 05.15.06.- Development and exploitation of oil and gas deposits.- Affiliated company “ Scientific and research institute for oil and gas industry” NSC “Naftogaz of Ukraine”, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the improvement and development of the techniques and technical devices for well productivity enhancement resulting from wave impact on the bottomhole area of the heterogeneous and low permeabale formations. There is suggested a new method of well productivity enhancement resulting from complex impulsive and wave impact on the bottomhole area and on distant zones of the formations using the electrical discharge inside the liquid and powerful ultra-sonic field in the environment of the chemical reagents as a source of the elastic wave. The complex reagent-impulsive action on core permeability enlargement is fulfilled. It is grounded that sinenergetic effect of complex impact is much greater than total effect of a separately acted electric discharge impulsive impact and chemical impact. Well devices for directed wave impact on the bottomhole area are developed. By their means it is possible to perform directed and regulated influence on low penetrated layers taking into development the nonworking areas of the formations. The following highly efficient technologies are developed: electrical discharge impulsive impact on the bottomhole area, vibro-acoustic impact, and their complex impact altogether with chemical reagents.
   Key words: wave impact, well productivity, multiple formations, colmatation, electrical discharge, ultra-sonic oscillations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильовою дією на привибійну зону неоднорідних та низькопроникних пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net