Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором

Анотації 

Копаниця Ю. Д. Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. – Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2007.

   Дисертація присвячена вирішеню актуальної проблеми очистки шламових вод збагачувальних фабрик в гідроциклонах.
   Приведені результати теоретичних та експериментальних досліджень процесу згущення відходів флотації в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором. Розкрито новий механізм процесу згущення багатофазної шламової води направленим струменєм повітря в зоні піскового насадка гідроциклона.
   Експерименти, проведені в лабораторних і промислових умовах показали, що запропонований новий спосіб керування роботою напірних гідроциклонів забезпечує високоефективний безконтактний спосіб очистки шламових вод. На базі отриманих результатів запропоновано більш досконалу технологію стабілізації живлення вакуум-фільтра на всьому діапазоні зміни вихідних параметрів (тиск і густина пульпи) на вході гідроциклона, що забезпечує підвищення якості очистки шламової води, яка використовується в системі зворотнього водопостачання збагачувальної фабрики.
   Розроблено методику інженерного розрахунку технологічних параметрів процесу згущення відходів флотації в гідроциклоні і конструктивних параметрів промислового пневматичного регулятора з визначенням оптимального режиму работи апаратів у складі водно-шламової системи.
   Ключові слова: гідроциклон, згущення, шламова вода, сопло, конфузор, математична модель, водно-шламова система, вакуум-фільтр.

Копаница Ю. Д. Очистка шламовых вод обогатительных фабрик в напорных гидроциклонах с пневматическим регулятором. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Киев, 2007.

   В диссертации изучается процес очистки шламовых вод в гидроциклонах с пневматическим регулятором, которые установлены в водно-шламовой системе обогатительных фабрик. На основе анализа способов и устройств регулирования работой напорных гидроциклонов разработана классификация и проведен всесторонний анализ проблем и недостатков современных технологических и конструктивных решений управления аппаратами. Установлено отсутствие надёжных и высокоэффективных устройств управления работой напорных гидроциклонов, способных поддерживать оптимальый режим работы аппаратов и заданное качество разделения, и которые обеспечивают автоматический режим работы в составе современных водно-шламовых систем обогатительных фабрик.
   Предложен новый способ и устройство бесконтактного пневматического управления стандартными напорными гидроциклоными аппаратами.
   На основе математического моделирования, промышленных и модельных исследований получены функциональные зависимости в безразмерных комплексах, которые связывают основные технологические параметры процесса сгущения шламовой воды (коэфициент давления и степень сгущения) с основными конструктивными параметрами сопла регулятора (коэфициент давления, относительная ширина щели сопла и число Рейнольдца). Предложена более совершенная технология управления процессами сгущения шламовых вод гидроциклонами с пневматическим регулированием в составе автоматической водно-шламовой системы, которая стабилизирует процесы обезвоживание отходов флотации в вакуум-фильтрах и повышает качеста очистки шламовой воды.
   Раскрыт механизм нового способа пневматического управления гидроциклонами. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены оптимальные конструктивные параметры регулятора (тип сопла, ширина щели и угол направленного управляющего воздушного потока).
   Разработана методика инженерного расчёта технологических параметров процесса очистки шламовой воды в гидроциклонах и определение конструктивных параметров пневматического регулятора, а также определение оптимального режима работы гидроциклонного оборудования в составе водно-шламовой системы обогатительной фабрики для поддержания заданного качества оборотной воды.
   Сведения, приведенные в диссертационной работе, отражены в печатных работах автора.
   Ключевые слова: гидроциклон, сгущение, шламовая вода, сопло, конфузор, математическая модель, водно-шламовая система, вакуум-фильтр.

Kopanytsa Y. D. Separating reject waters from the enrichment plants in the pressurizing hydrocyclones with the pneumatic regulation. - the Manuscript.

The thesis for obtaining the degree of the candidate of technical science. Specialization – 05.23.04: “Water supply, sewage system”. The Kyiv National University on Buildings and Architecture. Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to finding solution for cleaning the reject waters from the enrichment plants in the hydrocyclones. The results of theoretical and experimental studies of the process of thickening rejects flotation in the pressurizing hydrocyclones with the pneumatic regulation are illustrated. The new mechanisms of the concentration multiphase reject water by directed air jet in the area of sand cover of the hydrocyclone has been discovered.
   Experiments in the laboratory and industrial conditions indicated that the proposed new methods of managing the operations of the pressurized hydrocyclones provide highly effective approach for cleaning the reject waters.
   The obtained results enabled us to propose more advanced technology of stabilizing vacuum-filter supply along the whole diapason of the output parameters (the pressure and pulp thickness) at the entrance of the hydrocyclones. This enable to improve the quality of the cleaning process of the reject waters, which is used in the system of reversed supply of the water to enrichment plant.
   The engineering calculation method of the technological parameters for the process of thickening rejects waters in the hydrocyclones and design parameters of the industrial pneumatic regulator with the indicator of the optimal regime of the of the equipment operation of the whole water-reject system has been developed.
   The key terms are: hydrocyclone, thickening, rejects waters, a nozzle, convergent tube, mathematical model, water-reject system, and vacuum-filter.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net