Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід

Анотації 

Воробйова Л.Д. Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва. – Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці. - Київ, 2007.

   Метою роботи є підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід, що досягається за рахунок концентрації енергії в зоні повітряного проміжку та посилення щільності замикання продуктів детонації в свердловині.
   Теоретично доведено, що використання кумулятивного ефекту в зоні повітряного проміжку збільшує в 1,3…11 разів тиск продуктів детонації, а також імпульс вибуху. Установлено, що при певних розмірах частин розосередженого заряду оптимальні умови його роботи можуть бути забезпечені раціональним розміщенням бойовиків.
   Проведені експериментальні дослідження підтвердили теоретичні висновки та засвідчили, що за рахунок використання кумулятивного ефекту довжина повітряного проміжку може бути збільшена в 1,3…2 рази. Обґрунтована раціональна конструкція набійки при розміщені вибухової речовини в полімерному рукаві. Розроблено та організовано промислове виготовлення пристрою для формування розосередженого заряду.
   Основні результати роботи впроваджено на ВАТ “Полтавський ГЗК”.
   Ключові слова: вибух, вибухова речовина, гірська порода, кумулятивний ефект, повітряний проміжок, продукти детонації, розосереджений заряд, руйнування, свердловина, свердловинний заряд.

Воробьева Л.Д. Повышение эффективности действия скважинных рассредоточенных зарядов для разрушения горных пород. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства. – Национальный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда. - Киев, 2007.

   Диссертация посвящена повышению эффективности действия взрыва скважинных рассредоточенных зарядов для разрушения горных пород, которое достигается за счет концентрации энергии в зоне воздушного промежутка и повышения плотности запирания продуктов детонации (ПД) в скважине.
   В работе впервые теоретически доказано, что использование кумулятивного эффекта в зоне воздушного промежутка позволяет в зависимости от величины угла раствора кумулятивной выемки повысить давление продуктов детонации и импульс взрыва в 1,3…11 раз. Установлены геометрические и временные параметры расположения боевиков в зависимости от длины воздушного промежутка, а также рациональные формы кумулятивной выемки.
   Выполненные экспериментальные исследования позволили впервые установить, что наличие кумулятивной выемки в нижней части верхнего заряда усиливает на 27% поршневое действие ПД, в 1,3 раза возрастают размеры зоны трещинообразования, на 30% повышается длительность воздействия продуктов взрыва на разрушаемую среду и позволяет в 1,4 … 2 раза увеличить длину воздушного промежутка. Математическая обработка результатов экспериментов позволила впервые получить эмпирические зависимости влияния угла раствора кумулятивной выемки и длины воздушного промежутка в заряде на изменение диаметра среднего куска разрушенных моделей.
   В работе экспериментально показано, что наличие полимерного материала на участке забойки снижает ее эффективность. Для повышения плотности запирания ПД в скважине предложено рукав размещать зигзагообразно, что позволяет в 1,4 раза повысить работоспособность забойки.
   Устройство для формирования скважинного рассредоточенного заряда с кумулятивным эффектом (кумулятивное запирающее устройство - КЗУ) прошло опытную проверку на карьерах Кременчугского региона. Результаты промышленных исследований показали, что использование КЗУ на ОАО “Полтавский ГОК” позволяет без ухудшения качества взрывного дробления увеличить длину воздушного промежутка в 1,5 раза. Формирование с помощью КЗУ водных промежутков приводит к повышению качества взрывного дробления: в 1,3 раза снижается выход крупных фракций и на 17% уменьшается диаметр среднего куска. Способ формирования воздушного (или водного) промежутка с помощью кумулятивного запирающего устройства и его конструкция защищены патентами Украины.
   Ключевые слова: взрыв, взрывчатое вещество, воздушный промежуток, горная порода, кумулятивный эффект, продукты детонации, разрушение, рассредоточенный заряд, скважина, скважинный заряд.

L.D.Vorobyova. Increase of efficiency of deep-hole decked charges action aiming at rock destruction. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree (Engineering) in specialty 05.15.11 - Mining physical processes. – National Scientific Research Institute of Industrial Safety and Labor Protection. – Kyiv, 2007.

   The aim of the work is increase of efficiency of deep-hole decked charges action aiming at rock destruction, which can be achieved by energy concentration in the air gap zone and risen density of detonation products closure in the hole.
   It was theoretically proved that application of cumulative effect in the air gap zone increases by 1.3 to 11 fold the pressure of detonation products and explosion impulse as well. It was determined that when decked charge parts are of certain dimensions the optimum conditions of its action can be provided by rational location of firing pins.
   Carried out experimental research confirmed theoretical conclusions and certified the fact that, due to the application of cumulative effect, the length of the air gap can be increased by 1.3 to 2 fold. A rational design of stemming with placement of explosive in a polymeric hose was grounded. Industrial production of decked charge formation device was developed and organized.
   The main results of the work are used at Joint-Stock Company “Poltavskiy Ore Mining and Processing Enterprise”.
   Key words: explosion, explosive, rock, cumulative effect, air gap, detonation products, decked charge, destruction, hole, deep-hole charge.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net