Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин

Анотації 

Журавльов Д.Ю. Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007.

   Теоретично обґрунтовано динамічну й теплову навантаженість нових багаторядних вузлів тертя гальма при повторно-короткотривалому режимі роботи, встановлено закономірності зміни експлуатаційних параметрів їхніх зовнішніх і внутрішніх вузлів.
   На модельному стрічково-колодковому гальмі в лабораторних умовах випробувано різні конструкції багаторядних вузлів тертя гальма й відмічено особливості їхньої роботи. Досліджено динамічні процеси в багаторядних вузлах тертя та оцінено їхні основні експлуатаційні параметри.
   Розглянуто багатокритеріальну задачу оптимального визначення конструктивних параметрів різних типів фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма бурової лебідки, які забезпечують його раціональні експлуатаційні параметри.
   Запропоновано метод керування динамічною навантаженістю в багаторядних вузлах тертя стрічково-колодкових гальм бурових лебідок.
   Ключові слова: багаторядний вузол тертя, фрикційний елемент, динамічна і теплова навантаженість, оптимальні конструктивні та раціональні експлуатаційні параметри.

Журавлев Д.Ю. Обоснование параметров многорядных узлов трения ленточно-колодочных тормозов подъемно-транспортных машин. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.05 – подъемно-транспортные машины. – Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя. – Тернополь, 2007.

   Диссертация состоит из введения, четырех разделов, общих выводов, списка использованных источников и приложений.
   В первом разделе рассмотрены различные типы фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов, особенности конструкции и режимы работы. Выделены многопарные фрикционные узлы тормоза и приведены их преимущества и недостатки. Проанализированы методы исследования динамической и тепловой нагружености фрикционных узлов тормозных устройств. Изучены методы оптимального проектирования фрикционных узлов и их элементов в различных видах тормозных устройств с их преимуществами и недостатками. Уделено внимание выбору материалов для фрикционных узлов тормозных устройств. На основе критического анализа известных теоретических и экспериментальных разработок в области тормозных устройств сформулированы задачи исследований.
   Второй раздел посвящен: аналитической оценке динамической нагруженности многопарных узлов трения тормозов, деформаций и податливости ленты в различных типах фрикционных узлов тормозов; конструкции и работе многорядных узлов трения тормоза и определению периодов их торможения, а также расчету их оптимальных конструктивных параметров при расположении фрикционных накладок на тормозной ленте и шкиве.
   В третьем разделе работы освещены результаты экспериментальных исследований динамической и тепловой нагруженности многорядных узлов трения модельного ленточно-колодочного тормоза. Приведены задачи и методика экспериментальных исследований, а также влияние особенности конструкции многорядных узлов трения на закономерности формирования контурных площадей их взаимодействия. Приведено описание датчиков и измерительной аппаратуры для измерения и определения в многорядных узлах трения тормоза динамических (растяжения тормозной ленты, удельных нагрузок, коэффициента трения и его стабильности, тормозного момента, величин износа рабочих поверхностей фрикционного элемента) и тепловых (поверхностных температур, коэффициентов теплопередачи) параметров. Произведен анализ полученных экспериментальных данных по динамической и тепловой нагруженности многорядных узлов трения модельного ленточно-колодочного тормоза. Произведено сравнение расчетных и экспериментальных данных.
   В четвертом разделе уделено внимание оптимальному определению конструктивных параметров различных типов фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов. При этом определены эксплуатационные параметры многорядных узлов трения тормоза (распределение усилий в тормозной ленте, удельных нагрузок в парах трения и тормозных моментов, которые они развивают). Определены рациональные конструктивные параметры различных типов фрикционных узлов (ширины тормозной ленты; ширины и толщины накладки; угла обхвата лентой тормозного шкива) ленточно-колодочных тормозов. Рассмотрено решение задачи оптимального определения конструктивных параметров различных типов фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза. Предложен метод управления динамической нагруженностью многорядных узлов трения ленточно-колодочных тормозов.
   Ключевые слова: многорядный узел трения, фрикционный элемент, динамическая и тепловая нагруженность, оптимальные конструктивные и рациональные эксплуатационные параметры.

Zhuravlyov D. Yu. Substantiation of multiple-row band shoe brakes features of lifting-and-shifting machines. – Typescript.

Thesis for obtaining of Candidate of technical sciences scientific grade of the specialty: 05/05/05-lifting-and-shifting machines. – Ternopil State Technical University named after Ivan Pulyuy. – Ternopil, 2007.

   Dynamic and thermal loading of new multiple-row friction assemblies of brake during the second- short term action is theoretically substantiated. This allowed establishing changes regularities of working operation factors of their external nodes and interior nodes.
   Multiple-row friction assemblies of brakes of different constructions were tested and sampled on the model of band shoe brake in the laboratory conditions; the specifications of their work were designated. Dynamic processes in multiple-row friction assemblies were researched; their main performances were estimated.
   Multicriterion problem of optimal determination of design parameters of different types of friction assemblies of band shoe brake of draw works of second short term action, with the help of which rational operational characteristics of their pairs’ friction are provided, was considered.
   Method of control of dynamic loading in multiple- row friction assemblies of band shoe brakes of draw works was proposed.
   Key words: multiple-row friction assembly, friction element, dynamic and thermal loading, dynamic processes, design parameters and performances, multicriterion problem of optimal determination of design parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net