Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар’єрах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар’єрах

Анотації 

Ковалевич С.В. Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар’єрах. Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 – Геотехнічна та гірнича механіка. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Київ, 2008.

   В дисертації досліджено ефективність вибухового руйнування породних негабаритних блоків у кар’єрах.
   Встановлено залежність вибухового руйнування породних негабаритних блоків від типу заряду (шпуровий, накладний, шпуро-накладний).
   Розроблено методику забезпечення стабільних вибухових властивостей в АС різного дисперсного й физико-хімічного стану та метод шпуро-накладного руйнування породних негабаритних блоків.
   Розроблено метод шпуро-накладного руйнування негабаритних блоків порід середньої та нижче середньої міцності, який включає буріння шпурів, розміщення в них лінійного ініціатора та спеціально подготовленої АС, розташування над шпуром накладного заряду зі спеціально підготовленої подрібненої АС та підриванні шпурового заряду, а від нього – накладного.
   Розроблений метод на стадії промислових випробувань використано на кар’єрах ВАТ “ДФДК”. Фактичний питомий економічний ефект від використання методу при руйнуванні породних негабаритних блоків на кар’єрах ВАТ “ДФДК” у 2004-2006 р.р склав 1,49...1,83 грн./м3. Річний очікуваний економічний ефект від використання методу на кар’єрах ВАТ “ДФДК” при подрібненні вапнякових негабаритних блоків склав 149 тис. грн., а при подрібненні доломітних блоків – 183 тис. грн.
   Ключові слова: негабаритний блок, імпульсне навантаження, аміачна селітра, шпуро-накладний заряд

Ковалевич С.В. Повышение эффективности взрывного разрушения негабаритных блоков в карьерах. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.09 – Геотехническая и горная механика. Национальный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда. Киев, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию процесса разрушения породных негабаритных блоков из пород средней и ниже средней крепости импульсными взрывными нагрузками от зарядов из АС и различных типов промышленных ВВ.
   На основе анализа существующих методов дробления породных негабаритных блоков в карьерах и физических представлений действия взрыва заряда ВВ в скальной среде выбрано направление повышения эффективности взрывного разрушения породных негабаритных блоков средней и ниже средней крепости.
   Идея работы основана на использовании эффекта длительного импульсного воздействия эффекта нагружения пород ниже средней крепости за счет применения ВВ с низкой скоростью детонации и зарядов специальной конструкции, обеспечивающих эффективное запирание продуктов детонации ВВ в шпуре.
   Изучение физико-химического состояния и взрывчатых свойств АС с позиции ее использования как слабого ВВ позволило разработать методику обеспечения стабильных взрывчатых свойств АС для технологий взрывного разрушения породных негабаритных блоков.
   Проведены экспериментальные исследования действия взрывов зарядов ВВ различных типов (шпуровых, накладных, шпуро-накладных) при разрушении модельных и натурных негабаритных блоков. Установлено, что повышение эффективности разрушения негабаритных блоков достигается шпуро-накладными зарядами из АС различного физико-химического состояния.
   Исследовано разрушение негабаритных блоков пород средней и ниже средней крепости импульсными нагрузками от взрывов шпуро-накладных зарядов из АС различного дисперсного состава. Выявлено, что повышение эффективности разрушения породных негабаритных блоков шпуро-накладными зарядами из АС обеспечивается линейным инициированием шпуровой части заряда и последующим инициированием этой частью заряда накладного заряда.
   По результатам проведенных исследований разработан метод шпуро-накладного разрушения породных негабаритных блоков средней и ниже средней крепости, заключающийся в использовании в предложенных зарядах АС различного дисперсного состава, обработанной поверхностно-активным веществом – контакт черный нерафинированный в количестве 0,8...1,2 % от ее массы. При этом эффективность разрушения достигается при постоянной глубине шпура, равной 0,2...0,25 толщины породного негабаритного блока и высоты заряда из АС равной глубине шпура, а накладного заряда из АС дисперсностью до 1 мм и массой равной 1...5 массы шпурового заряда.
   В результате промышленной апробации разработанного метода получен удельный экономический эффект 1,49...1,83 грн/м3, ожидаемый экономический эффект от использования метода в карьерах ОАО “ДФДК” при дроблении известняковых негабаритных блоков составил 149 тыс. грн., а при дроблении доломитных блоков – 183 тыс. грн.
   Ключевые слова: негабаритный блок, импульсная нагрузка, аммиачная селитра, шпуро-накладной заряд, энергия взрыва, породы средней и ниже средней крепости.

Kovalevitch S. V. Efficiency increase of oversize blocks explosive crushing in quarries. Manuscript.

Thesis submitted for master’s degree of technical sciences in 05.15.09 speciality – “ Geotechnical and Mining Mechanics”. National Research Institute of Industrial Safety and Labour Protection, Kyiv, 2008.

   The thesis presents efficiency research of oversize blocks crushing in quarries by an explosion. It was ascertained, that explosive crushing of oversize block is dependent on a charge type (whether it is a blast-hole charge, superimposed or blast-hole-super-imposed one).
   Methods has been developed ensuring stable explosive characteristics of ammonia – saltpeter (AS) with various degrees of dispersion and physico–chemical states and a technique of the blast-hole – superimposed disintegration of over-size blocks.
   Said methods has been formulated for the blast-hole – superimposed crushing the over-size blocks of a mean and below-mean strength, consisting in the following stages: blast-holes drilling; disposing there a linear initiator and AS of special preparation; arrangement of superimposed charge, supplied with specially prepared a blast-hole charge explosion, followed by that of a superimposed one.
   Said methods, being developed on a stage of commercial (production) tests was used during 2004…2006 years in quarries of the open join-stock company (OSC) Flux-Dolomite Integrated Works (FDIW) in Dokutchaevo. Expected product cost had come to 1,49…1,83 griven/m3.
   Annual economic efficiency of said methods used for grinding the lime over-size blocks in quarries of OSC FDIW had come to 149 000 griven and for grinding the dolomite blocks – 184 000 griven, accordingly.
   Key words: Over-size block, puls load, ammonia saltpeter, blast-hole – superimposed charge.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар’єрах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net