Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка способів охорони підготовчих виробок при відпрацюванні пологих пластів східного регіону Українського Донбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка способів охорони підготовчих виробок при відпрацюванні пологих пластів східного регіону Українського Донбасу

Анотації 

Борзих А.П. Розробка способів охорони підготовчих виробок при відпрацюванні пологих пластів східного регіону Українського Донбасу.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук спеціальності 05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин.- Донецький державний технічний університет, Донецьк, 1998.

   Дисертація присвячена проблемі підвищення стійкості пластових підготовчих виробок, які підлягають впливу очисних робіт в умовах глибоких шахт. У роботі розвинуто напрям гірничої геомеханіки, заснований на адаптивній взаємодії бокових порід з опорними елементами виробки. Виявлено нові закономірності проявів гірського тиску в сполучених з лавою виробках, установлені параметри їх охорони опорами змінної жорсткості. Розроблені нові способи охорони виробок із застосуванням збірних захисних опор із залізобетонних блоків, спарених податливих ціликів та присічних виробок, що проводяться за лавою. Обсяг упровадження розробок з фактичним економічним ефектом становив 35.17 тис.м. у 29 вугільних шахтах Донбасу.
   Ключові слова: вугільна шахта, пласт, гірський тиск, зміщення, знеміцнювання, охорона виробок.

Борзых А.Ф. Разработка способов охраны подготовительных выработок при отработке пологих угольных пластов восточного региона Украинского Донбасса. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук специальности 05.15.02 - подземная разработка месторождений полезных ископаемых. - Донецкий государственный технический университет, Донецк, 1998.

   Диссертация посвящена проблеме повышения устойчивости пластовых подготовительных выработок, подверженных влиянию очистных работ в условиях глубоких шахт. В работе развито направление горной геомеханики, основанное на адаптивном взаимодействии боковых пород с опорными элементами выработки. Выявлены новые закономерности проявлений горного давления в сопряженных с лавой выработках, установлены параметры их охраны опорами переменной жесткости. Разработаны новые способы охраны выработок с применением сборных ограждений из железобетонных блоков, спаренных податливых целиков и присечных выработок, проводимых за лавой. Объем внедрения разработок с фактическим экономическим эффектом составил 35.17 тыс.м в 29 угольных шахтах Донбасса.
   Ключевые слова: угольная шахта, пласт, горное давление, смещение, разупрочнение, охрана выработок.

Borzyh A.F. The development of protection methods for preparatory workings while working out of slope coal seams in eastern region of Donbas, Ukraine.- Manuscript.

The thesis submitted for doctors degree in technical science, specialiaty 05.15.02 - The underground development of mineral deposits.- The Donetsk State Technical University, Donetsk, 1998.

   The thesis is concerned with the problem of raising the stability of coal seam preparatory workings which are influenced by refining works in deep mines.The thesis deals with mining geomechanics which is besed on adaptive interaction of side rocks with supporting elements of coal working. One can get to know some new regularities concerned with the rock pressure evidence in the working which is connected with the drift, as well as some parametres of their protection with the use of supportings of changeable hardness. The thesis describes new ways of working protection with the use of assembled reinforced fencing, coupled soft pillars and near cross-section workings out of drift. The introduction of new development works has the economic efficiency of 35.17 thousand m on 29 coal mines of Donbas as a real fact.
   Key words: coal mine, seam, rock pressure, displacing, unconsolidating, working protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка способів охорони підготовчих виробок при відпрацюванні пологих пластів східного регіону Українського Донбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net