Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка технології видобутку природного каменя як попутної сировини в діючих кар'єрах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка технології видобутку природного каменя як попутної сировини в діючих кар'єрах

Анотації 

Жуков С.А. Розробка технології видобутку природного каменя як попутної сировини в діючих кар'єрах.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05. 15. 03 - “Відкрита розробка родовищ корисних копалин". Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 1998.

   Захищається 45 наукових робiт, в яких викладені відомості про властивості і закономірності зміни параметрів масивів природного каменя, розташованих у проектних контурах рудних кар'єрів та теоретичне обгрунтування розроблення ефективної технології його попутного видобутку.
   Розроблені методи виділення масивів якісного природного каменя та методики визначення ефективних параметрів виробничих процесів для його видобутку і технологій розробки родовищ за цих умов.
   Розроблені типові комплекси технологічного обладнання, а також пристрої для забезпечення видобутку блочної сировини.
   Ключові слова: Кар'єр, природний камінь, попутний видобуток, масив, тріщинуватість, блочність.

Жуков С.А. Разработка технологии добычи природного камня как попутного сырья в действующих карьерах.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05. 15. 03 - “Открытая разработка месторождений полезных ископаемых”. Криворожский технический университет, Кривой Рог, 1998.

   Защищается 45 научных работ, в которых изложены закономерности изменения параметров массивов природного камня, расположенных в проектных контурах рудных карьеров и теоретическое обоснование формирования эффективной технологии его попутной добычи.
   Разработаны методы выделения массивов качественного природного камня и методики определения эффективных параметров производственных процессов для его добычи и технологии разработки месторождений в этих условиях.
   Разработаны типовые комплексы технологического оборудования а также устройства для обеспечения добычи блочного сырья.
   Ключевые слова: Карьер, природный камень, попутная добыча, массив, трещиноватость, блочность.

Zhukov S.А. Development of technology of production of a natural stone as passing raw material in workings quarrys.

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of engineering science on speciality 05. 15. 03 - " Open-cast mining of mineral deposits". Krivoy Rog Technical University, Krivoy Rog, 1998.

   45 scientific works are being defended in which the change appropriateness of parameters of natural stone files, located in iron-ore quarries design contours and a theoretical substantiation of technology of its passing mining are stated.
   Methods of allocation of qualitative natural stone files and definition techniques of production effective parameters for its mining and technologies of mining of minerals in these conditions have been developed.
   Process equipment typical complexes and also devices for maintenance of block raw material mining have been developed.
   Key words: Quarry, natural stone, passing mining, file, rock jointing, rock blocking.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка технології видобутку природного каменя як попутної сировини в діючих кар'єрах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net