Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин

Анотації 

Гошовський Сергій Володимирович. Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин. Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 1999.

   Дисертація присвячена удосконаленню технології використання енергії вибуху при бурінні та освоєнні свердловин на основі розвитку теоретичних досліджень і узагальнення промислових даних. В ній отримані наукове обгрунтування і подальший розвиток питання ліквідації прихоплень бурильного інструменту, перерізання бурильних труб, руйнування стороннього металу на вибої та жолобоутворень шляхом торпедування. Дано аналітичну оцінку зміни крутного моменту в різьовому з’єднанні при його торпедуванні з метою розгвинчування. Проведено аналітичні та експериментальні дослідження впливу балістичних характеристик і параметрів комбінованої перешкоди “промивальна рідина – обсадна колона – цементне кільце – гірська порода” на пробивну здатність кульових і кумулятивних перфораторів. Розроблено рекомендації щодо вибору типу прострільно-вибухового апарата і режиму його роботи для досягнення максимальної ефективності перфорації при збереженні цілісної обсадної колони і цементного каменю в затрубному просторі. Удосконалено відомі і запропоновано нові технічні рішенні (локатори, селективні торпеди, торпеди збільшеної потужності, локалізатори дії вибуху), спрямовані на підвищення ефективності прострільно-вибухових робіт у свердловинах.
   Ключові слова: свердловина, прихоплення бурильного інструменту, технологія, вибух, ударна хвиля, торпедування, перфорація, кумулятивний струмінь.

Гошовский Сергей Владимирович. Применение энергии взрыва в технологиях строительства скважин. - Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.10 - Бурение скважин. Ивано-Франковский государственный университет нефти и газа, г. Ивано-Франковск, 1999.

   Диссертация посвящена усовершенствованию технологий использования энергии взрыва при бурении и освоении скважин. В ней обобщены и систематизированы промысловые данные об авариях и осложнениях при строительстве скважин в системе Держкомгеологии Украины за период 1973-1997 г.г., установлены вероятности категорий прихватов бурильного инструмента для различных нефтегазовых регионов страны.
   Основываясь на решении осесимметрической задачи теории упругости для полого кругового цилиндра при динамическом воздействии давления ударной волны на его внутреннюю поверхность, предложены аналитические зависимости для определения радиальных перемещений трубы в упругой среде, позволяющие обоснованно подбирать массу взрывчатого вещества при прострелочно-взрывных работах в скважине. В работе получили научное обоснование и дальнейшее развитие вопросы ликвидации прихватов бурильного инструмента, перерезывания бурильных труб, разрушения металлических предметов на забое путем торпедирования. Дана аналитическая оценка изменению момента в резьбовом соединении при его торпедировании с целью развинчивания. Предложена формула для определения величины заряда взрывчатого вещества на погонный метр скважины для торпедирования стенок выработки при ликвидации желобов в породах с различными механическими свойствами, учитывающая геометрические размеры скважины и желоба, размещение торпеды в стволе выработки, характеристики взрывчатого вещества и объёмную работу разрушения породы.
   Проведены аналитические и экспериментальные исследования влияния баллистических характеристик и параметров комбинированной преграды “промывочная жидкость – обсадная колонна – цементное кольцо – горная порода” на пробивную способность пулевых и кумулятивных перфораторов. Разработаны рекомендации по выбору типа перфоратора и оптимизации режима его работы в целях достижения максимальной эффективности перфорации при сохранении целостности обсадной колонны и цементного камня в затрубном пространстве. Установлено, что для сохранения прочности свойств труб необходимо стремиться к возможно меньшему числу залпов с использованием безкорпусных кумулятивных перфораторов, а для повторного вскрытия или увеличения плотности перфорации сверх обусловленной применять только корпусные перфораторы.
   Усовершенствованы известные и предложены новые технические решения (локаторы, селективные торпеды, торпеды увеличенной мощности, локализаторы действия взрыва), направленные на повышение эффективности прострелочно-взрывных работ в скважинах. Организовано изготовление и внедрение этих устройств на геологических предприятиях для ликвидации аварий и осложнений при проводке скважин, созданы инструктивные документы, регламентирующие их использование.
   Ключевые слова: скважина, прихват бурильного инструмента, технология, взрыв, ударная волна, торпедирование, перфорация, кумулятивная струя.

S.V. Goshovky. Using the explosion energy in the technologies of wells construction

The dissertation for Doctor degree in engineering (speciality – 05.15.10 – Well drilling). Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 1999.

   The dissertation deals with the improvement of the technologies using the explosion energy in well drilling and completion the basis of the theoretical research and commercial data.
   There has been obtained the scientific ground for the further development and solution of the problem of releasing of drilling tools stuck. There has been proposed the solution of the problem of drill pipes cutting, the fragmentazation of junk metal in the downhole and the creation of keyseats be means of well shooting. There has been made the analytical evaluation of the torque moment change in the threaded joints an the moment of its torpedo shooting when unscrewing.
   There have been carried out the analytical and experimental research of the influence of ballistic characteristics and parameters of the combined obstacles “washing fluid – casing string – cement ring – rock” on the penetrative ability of the dun and jet perforators. Recommendations have been proposed as to the choice of a type of a shooting – explosion device and its operation regime. It has been done for the achievement of the maximum effectiveness of the perforation to prevent the fracturing of a casing string and cement stone in the casing string borehole annulus. There have been improved the known technologies and proposed new ones for the increasing of the efficiency of shooting – explosion works in well. They are as follows: locators, selective torpedoes, more powerful torpedoes and devices for locating the explosive action.
   Key words: well, sticking of drilling tools, technology explosion, explosion wave, torpedoing, perforation, jet stream.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net