Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Удосконалення технології виробництва великогабаритних тонкостінних виливок спеціального призначення, що виготовляються по витоплюваним моделям
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології виробництва великогабаритних тонкостінних виливок спеціального призначення, що виготовляються по витоплюваним моделям

Анотації 

Реп’ях С.І. Удосконалення технології виробництва великогабаритних тонкостінних виливок спеціального призначення, що виготовляються по витоплюваним моделям. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.16.04 “Ливарне виробництво”. – Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація направлена на дослідження закономірностей утворення усадкової пористості в тонких стінах великогабаритних виливок, що виготовляються по витоплюваним моделям з високолегованих хромо-нікелевих сталей.В роботі виконаний аналіз сучасних технологічних схем підготовки керамічних оболонкових форм до прожарювання і заливки, а також сучасних теорій утворення усадкової пористості у виливках.
   Розроблені режими прожарювання термостатованих кварцових оболонкових форм. Розроблено механізм і математичну модель утворення локальної усадкової пористості в тонких стінах виливок в умовах пульсуючого характеру зміни швидкості течії розплаву у формі та його пристінного затвердіння. Розроблені рекомендації, що направлені на підвищення якості великогабаритних тонкостінних виливок спеціального призначення з високолегованих хромо-нікелевих марок сталей. Представлені результати промислового випробування разроблених рекомендацій.
   Ключові слова: форма, виливка, пористість, температура, розплав.

Репях С.И. Усовершенствование технологии производства крупногабаритных тонкостенных отливок специального назначения, изготавливаемых по выплавляемым моделям. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.16.04 “Литейное производство”. – Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация направлена на исследования закономерностей формирования усадочной пористости в тонких стенках крупногабаритных отливок, изготавливаемых методом литья по выплавляемым моделям.
   В работе выполнен анализ современных технологических схем подготовки керамических оболочковых форм к прокаливанию и заливке, а также современных теорий образования усадочной пористости в отливках. Установлено влияние параметров плавки и заливки высоколегированных хромоникелевых сталей в кварцевые оболочковые формы на величину усадочной пористости в тонких стенках отливок, выявляемой рентгенографическим методом.
   Разработаны режимы прокаливания термостатированных кварцевых оболочковых форм в термостатах, футерованных пенодиатомитовым кирпичом марки ПД-400. Определены величины теплофизических параметров кварцевых оболочковых форм и показатель степени параболы распределения температурного поля в стенке залитой расплавом кварцевой оболочковой формы. Определено число Нуссельта при течении расплава в щелевом канале кварцевой оболочковой формы и его пристеночном затвердевании. Исследована кинетика изменения толщины корки затвердевшего расплава на стенке формы в процессе заполнения формы расплавом. Разработан механизм и математическая модель образования локальной усадочной пористости в тонких стенках отливок в условиях пульсирующего характера изменения скорости течения расплава в форме и его пристеночного затвердевания.
   Разработаны рекомендации по повышению качества крупногабаритных тонкостенных отливок специального назначения из высоколегированных хромоникелевых марок сталей. Представлены результаты промышленного опробования разработанных рекомендаций.
   Ключевые слова: форма, отливка, пористость, температура, расплав.

Repiakh S.I. Advancement of manufacturing process of large-scale thin-walled investment castings for special purposes. – Manuscript.

Dissertation submitted for an academic status of candidate of technical sciences on the speciality of 05.16.04 “Foundry Industry”. – National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2007.

   Advanced technological methods of ceramic shell moulds preparing for tempering and casting as well as modern theories of shrinkage porosity formation are analyzed. The dissertation investigates the influence of casting parameters on shrinkage porosity flaw appearing in large-scale thin-walled investment castings made of high-alloyed chrome-nickel steel.
   Parameters of quartz shell moulds heating, providing its integrity while casting, are defined. The research shows that the method of preparing of the quartz shell moulds for casting has its influence on its proportional heating and on homogeneousness of its temperature field while casting. The paper investigates the influence of the quartz shell mould formation method on gas permeability and gassing ability of the moulds. The heating regimes of thermostatic quartz shell moulds are developed.
   The author provides physical and mathematic model of shrinkage porosity flaw appearing in large-scale thin-walled castings in conditions of pulse velocity of casting flow. The paper investigates the kinetics of thickness changing of the casting crust, depending on the parameters of casting flow in the mould and type of casting alloy. The author focuses on the influence of the way of casting flow velocity on shrinkage porosity in the thin walls of the cast.
   The dissertation contains recommendations for quality increasing of the large-scale thin-walled investment castings made of high-alloyed chrome-nickel steel. The results of industrial approbation of the given recommendations are presented.
   Key words: mould, casting, porosity, temperature, casting flow.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології виробництва великогабаритних тонкостінних виливок спеціального призначення, що виготовляються по витоплюваним моделям

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net