Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту

Анотації 

Саєнко О.І. Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.03 – пожежна безпека. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 1998.

   Дисертацію присвячено вирішенню найважливіших наукових проблем, спрямованих на обгрунтування і розробку ефективного методу підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням з використанням електроімпульсної технології отримання високих тисків на основі електрогідравлічного ефекту при іскровому розряді у водних розчинах антипіренів.
   Ключові слова: антипірени, дерев`яні конструкції, вогнезахисні засоби, пожежобезпека, глибоке просочення, електрогідравлічний ефект.

Саенко А.И. Повышение огнезащиты древесины глубокой пропиткой антипиренами на основе электрогидравлического эффекта – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 – пожарная безопасность. – Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 1998.

   Диссертация посвящена решению важных научных проблем, направленных на обоснование и разработку эффективного метода повышения огнезащиты древесины глубокой пропиткой с использованием электроимпульсной технологии получения высоких давлений на основе электрогидравлического эффекта при искровом разряде в водных растворах антипиренов.
   Ключевые слова: антипирены, деревянные конструкции, огнезащитные средства, пожаробезопасность, глубокая пропитка, электрогидравлический эффект.

Saenko A.I. Increase flame retardance of wood by deep impregnation antipyrenes on the basis of electrohydraulic effect. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.26.03 – fire hazard. – Kharkov State Technical University of Building and Architecture. Kharkov, 1998.

   The dissertation is devoted to the decision of a major scientific problem directed on a substantiation and development of an effective method of increase flame retardance of wood by deep impregnation with use to electropulse technology of reception of high pressure on the basis of electrohydraulic effect at the spark category in water solutions antipyrene.
   Key words: antipyrenes, wooden designs, fire retardant of a means, fire hazard, deep impregnation, electrohydraulic effect.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net