Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН в євроатлантичному просторі у 1991–2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН в євроатлантичному просторі у 1991–2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН)

Анотації 

Мовчан М.П. Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН в євроатлантичному просторі у 1991–2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 — Політична культура та ідеологія. — Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Київ, 2004.

   У даній дисертації досліджуються особливості, методи та технології впливу ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та Німеччини у євроатлантичному просторі, на двосторонні відносини цих держав, аналізується роль французьких та німецьких мас-медіа як інструментів ідеологічного впливу, а також на основі досвіду відносин НАТО–Франція–Німеччина були розроблені рекомендації для державних установ України, які займаються формуванням, реалізацією та дослідженням зовнішньої політики України щодо НАТО, Франції та Німеччини, інших країн-членів як НАТО, так і ЄС та ЗЄС.
   Для України, яка намагається інтегруватися в європейські та євроатлантичні структури, може бути корисним досвід Франції та Німеччини у розробці та розвитку своєї державної ідеології та національної ідентичності, які є підґрунтям для формування інтересів та цілей у зовнішній та оборонній політиці, а також для успішних інтеграційних процесів цих держав у глобалізованому світі.
   Ключові слова: політична ідеологія, національна ідентичність, політична культура, мас-медіа, інформаційна війна, гуманітарна інтервенція, європейська безпека, зовнішня та оборонна політика, партнерство заради миру.

Мовчан М.П. Влияние идеологии НАТО на формирование внешней и оборонной политики Франции и ФРГ в евроатлантическом пространстве в 1991-2003 гг. (по материалам масс-медиа Франции и ФРГ). — Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 — Политическая культура и идеология. — Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. — Киев, 2004.

   В данной диссертации исследуются особенности, методы и технологии влияния идеологии НАТО на формирование внешней и оборонной политики Франции и Германии в евроатлантическом пространстве, на двусторонние франко-немецкие отношения, анализируется роль французских и немецких масс-медиа как инструментов идеологического влияния, а также на основе опыта отношений НАТО-Франция-Германия были разработанны рекомендации для государственных учреждений Украины, которые занимаются формированием, реализацией и исследованием внешней политики Украины относительно НАТО, Франции и Германии, других стран-членов как НАТО, так и ЕС и ЗЕС.
   Для Украины, которая пытается интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры, может быть полезным опыт Франции и Германии в разработке и развитии своей государственной идеологии и национальной идентичности, которые являются фундаментом для формирования национальных интересов и целей внешней и оборонной политики, а также для успешных интеграционных процессов этих государств в глобализированном мире.
   Ключевые слова: политическая идеология, национальная идентичность, политическая культура, масс-медиа, информационная война, гуманитарная интервенция, европейская безопасность, внешняя и оборонная политика, партнерство ради мира.

Movchan M.P. The Influence of NATO Ideology on French and German Foreign and Defence Policy in the euro-atlantic area (using the materials of French and German mass media). — Manuscript.

Dissertation for scientific degree of the candidate of political science within speciality 23.00.03 — Political Culture and Ideology. — Institute of Journalism, Taras Shevchenko Kyiv National University. — Kyiv, 2004.

   This dissertation made sophisticated inquiry into details, methods and technologies of the influence of NATO ideology on French and German foreign and defense policy in the euro-atlantic area, on bilateral relationship of these states.
   During the scientific research there was in details analyzed the core of NATO ideology in post Cold war time. The question was that after the dissolution of the Warsaw Treaty Organization and collapse of the Soviet Union, the North-Atlantic Treaty Organization faced the necessity to create, to work out a new ideology, aimed at developing the organization in the post Cold war time. NATO needed new reasons for existing. The North-Atlantic Treaty Organization worked out the ideology of enlargement in order to secure peace and stability in euro-atlantic area. Facing new threats such as international terrorism which became a challenge to all democratic nations, NATO elaborated the ideology of the struggle against international terrorism. In the dissertation, from the ideological point of view, NATO is being analyzed not only as military and political organization, but also as ideological organization, which is defending the Christian civilization and is struggling for peace and Human Rights throughout the world.
   Besides, in this dissertation there are being analyzed the role of French and German mass media as tools of the ideological influence. In France and Germany there is a great number of mass media, which exercise a big impact on public opinion in these countries and pay special attention to foreign and defense policy issues. They are: “Le Monde”, “Le Figaro”, “Le Monde diplomatique”, “Liberation”, “Le Parisien”, “Agence France-Presse”, “TV 5”, “Radio France International”, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Frankfurter Rundschau”, “Die Zeit”, “Sueddeutsche Zeitung”, “Die Welt”, “Berliner Morgenpost”, “Deutsche Welle”, “Deutsche Presse Agentur”, “Frankfurter Neue Presse”, “Der Spiegel”, “Westdeutsche Zeitung”, “Stuttgarter Zeitung”, “Der Tagesspiegel”, “Handelsblatt”.
   Based on experience of NATO–France–Germany relationship there were worked out the recommendations to the state bodies of Ukraine, which are involved into formation, implementation and research of Ukrainian foreign policy toward NATO, France, Germany, other member countries of NATO, European Union (EU) and Western European Union (WEU). The obtained results should be used for the Main Department for Foreign Policy of the Administration of President of Ukraine, National Security and Defense Council of Ukraine, National Institute for Strategic Studies, National Institute for International Security Problems. For Ukraine, which tries to integrate into the European and euro-atlantic structures, there can be useful to study the experience of France and Germany of elaboration and development of their state ideology and national identity, which are the basis for interests and goals formation in foreign and defense policy as well as for successful integration processes of these states into the globalized world.
   The dissertation demonstrated as well that the important information and ideological tools of influence on public opinion abroad are NATO Information and Documentation Centers, which distribute information on North-Atlantic Treaty Organization for diverse segments of the population. NATO Information and Documentation Centers contribute to understanding NATO goals and values. Besides, there was proved that French and German Cultural Centers contribute to better understanding of French and German Policy abroad.
   Key words: political ideology, national identity, political culture, mass media, information war, humanitarian intervention, european security, foreign and defense policy, partnership for peace.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН в євроатлантичному просторі у 1991–2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net