Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист прав військовослужбовців у зобов`язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист прав військовослужбовців у зобов`язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки

Анотації 

Русу С. Д. Захист прав військовослужбовців у зобов`язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 20.02.03 - військове право, військові аспекти міжнародного права - Академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, 1998.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблеми окремих видів деліктних зобов`язань у військовому праві, деліктоздатності військовослужбовців, визначенню особливостей поняття та класифікації джерела підвищеної небезпеки у військових частинах, встановленню умов виникнення зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди військовослужбовцями та військовослужбовцям джерелом підвищеної небезпеки, особливостей суб`єктного складу зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки за участю військовослужбовців.
   Ключові слова: зобов`язання внаслідок заподіння шкоди, джерело підвищеної небезпеки, військові частини, військовослужбовці, шкода.

Русу С. Д. Защита прав военнослужащих в обязательствах вледствие причинения вреда источником повышенной опасности

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 20.02.03 - военное право; военные аспекты международного права. - Академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, 1998.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы отдельных видов деликтных обязательств в военном праве, деликтоспособности военнослужащих, определению особенностей понятия и классификации источника повышенной опасности в военных частях, установлению условий возникновения обязательств вследствие причинения вреда военнослужащими и военнослужащим источником повышенной опасности, особенностей субъектного состава обязательств вследствие причинения вреда источником повышенной опасности при участии военнослужащих.
   Ключевые слова: обязательства вследствие причинения вреда, источник повышенной опасноти, военные части, военнослужащие, ущерб.

Rusu S. D. Defence of the rights of the military men in the obligations caused by harm of the sources of higher danger.

This thesis for taking a scientific degree of a Candidate of Law on the speciality 20.02.03 - Military Law; international aspects of Military Law - The Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky. Khmelnitsky City, 1998.

   The thesis is dedicated to the investigation of the problem of delictal ability of the military men, to determination of the peculiarities of the conception and classification of the sources of higher danger in military institutions and organizations, to finding out conditions of the obligation’s origin in consequence of harm caused by military men and to military men by the sourse of higher danger; peculirities of the subjective composition of the obligation appeared in consequence of harm caused by source of higher danger with the military men’s participation.
   Key words: obligations caused by harm of the source of higher danger, military institutions and organizations, military men; damage (harm).

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист прав військовослужбовців у зобов`язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net