Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Реалізація принципу мирного розв’язання міжнародних спорів у діяльності Ліги Арабських Держав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Реалізація принципу мирного розв’язання міжнародних спорів у діяльності Ліги Арабських Держав

Анотації 

Айман Абу-Эль-Хадж Абдель Барі. Реалізація принципу мирного розв’язання міжнародних спорів у діяльності Ліги Арабських Держав. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 — міжнародне право. — Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 1999 р.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів діяльності Ліги Арабських Держав у галузі мирного розв’язання міжнародних спорів відповідно до Статутів ООН і ЛАД. Особливу увагу приділено практиці ЛАД у цій сфері, зокрема у розв’язанні арабо-ізраїльського конфлікту та відверненні війни у Перській Затоці.
   Ключові слова: міжнародне право, право міжнародних організацій, принцип мирного розв’язання міжнародних спорів, Ліга Арабських Держав, колективна система безпеки, самооборона, регіональний конфлікт, регіоналізм.

Айман Абу-Эль-Хадж Абдель Бари. Реализация принципа мирного разрешения международных споров в деятельности Лиги Арабских Государств. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 — международное право. — Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 1999 г.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов деятельности Лиги Арабских Государств в области мирного разрешения международных споров в соответствии с Уставами ООН и ЛАГ. Особое внимание уделено практике ЛАГ в этой сфере, в частности в разрешении арабо-израильского конфликта и предотвращении войны в Персидском Заливе.
   Ключевые слова: международное право, право международных организаций, принцип мирного разрешения международных споров, Лига Арабских Государств, коллективная система безопасности, самооборона, региональный конфликт, регионализм.

Ayman Abdel Bari Abu-Al-Haj. Realisation of the principle of peaceful settlement of international disputes in activities of League of Arab States. — Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law), speciality 12.00.11 — International Law. — V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The dissertation is devoted to the study of the theoretical and practical aspects of the activities of League of Arabic States in the field of peaceful settlement of international disputes under the charters UN and League of Arab States. The special attention is paid to the practice of the League of Arab States in this sphere, in particular to settlement of Israel-Arab conflict and in prevention of gulf war between Iraq and Kuwait.
   The dissertation contains the gist of the principle of peaceful settlement of international disputes. Its author illuminates the main problems connected with such notions “as dispute”, “local dispute”, “regional conflict”, “region”, “regional organization”. Special attention is given to international legal characteristic of League of Arab States as a regional organization, as well as the structure of this organization, its organs, their functions and responsibilities. Its author also analyses the different regional organizations and compares them with the League Arab States.
   The dissertation contains a thourough analysis of resolutions of League of Arab States as well as the resolutions of the Security Council of United Nations on Middle East, especially the crisis in Arab-Israeli relations. Its author pays a special attention to the activities of LAS in the field of peaceful settlement of international conflict situations and shows the conditions and perspectives of the cooperation between the international universal system and regional systems of peace keeping and collective security, proposes the new methods and ways of the improvement of efficiency of Statute of the League of Arab States.
   The shortcomings of the process of interrelations between the League of Arab States and United Nations while settling local conflicts are covered too.
   The specific characteristics of joint actions of peaceful settlement of international conflicts were also shown.
   Paramount consideration was given too to the practice of LAS as to the territorial conflicts between states. These points were touched within the framework of the competence of LAS in settlement of disputes.
   Chapter 8 of the United Nations was thoroughly analysed too.
   A special stress was done to study the activities of LAS and its approach to a justice political resolution of Arab-Israeli conflict. In this connection the author provides a deep analysis of the Conference of the heads of Arab States and Governments, the resolutions of LAS Council and United Nations General Assembly resolutions.
   The dissertation contains the analysis of the LAS Charter and the Treaty on the defence and economic cooperation.
   The dissertation contains detail study of activities of League of Arab States in prevention of the Gulf war between Iraq and Kuwait. The special attention is paid to the resolutions of League of Arab States and Security Council of United Nations. This chapter contains deep analysis of the Charter of United Nations especially articles (34-38, 51-52) and the Statute of League of Arab States.
   The author of dissertation makes practical and theoretical recommendations which could be used to develop the activities of League of Arab States in particular in the sphere of the peaceful settlement of the international disputes and prevention of international conflicts.
   The Key words: international law, law of international organizations, the principle of peaceful settlement of international disputes, League of Arab States, the system of collective security, Self-defence, regional conflict, regionalism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Реалізація принципу мирного розв’язання  міжнародних спорів у діяльності Ліги Арабських Держав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net