Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні

Анотації

Дяченко Н. С. Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство.-Київський державний університет культури і мистецтв. - м. Київ, 1998 рік.

   Дисертація присвячена проблемі формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні. В дисертації розроблена система рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей, визначені умови розробки системи, висвітлені результати аналізу рекомендаційних бібліографічних посібників, методика бібліографування літератури для дітей різних вікових груп, запропоновані ефективні прийоми бібліографування, висока ефективність яких підтверджена практикою.
   Ключові слова: українська рекомендаційна бібліографія літератури для дітей, види рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей, теорія бібліографії літератури для дітей, методика бібліографування літератури для дітей, рекомендаційні бібліографічні посібники для дітей.

Дяченко Н. С. Формирование системы рекомендательных библиографических пособий для детей в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 07.00.08 - Книговедение, библиотековедение и библиографоведение. - Киевский государственный университет культуры и искусств. - Киев, 1998.

   Диссертация посвящена проблеме формирования системы рекомендательных библиографических пособий для детей в Украине. В диссертации разработана система рекомендательных библиографических пособий для детей, определены условия разработки системы, освещены результаты анализа рекомендательных библиографических пособий, методика библиографирования литературы для детей разных возрастных групп, предложены эффективные приемы библиографирования, высокая эффективность которых подтверждена практикой.
   Ключевые слова: украинская рекомендательная библиография литературы для детей, виды рекомендательных библиографических пособий для детей, теория библиографии литературы для детей, методика библиографирования, рекомендательное библиографическое пособие для детей.

Dyachenko N. S. Formation of system of recommended bibliographical textbooks fir children in Ukraine - manuscript.

Dissertation for defending of science degree of "Candidate of Pedagogical Science" in speciality of 07.00.08 - Science of books, library, Science and Bibliography - Kiev State University of Culture and Art - Kiev, 1998.

   Dissertation is devoted to the problem of formation of system of recommended textbooks for children in Ukraine. In this dissertation the system of recommended bibliographic textbooks for children was worked out, the conditions of working out the system were determinant the results of analysis of recommended bibliographic textbooks and methods of bibliographication of literature for different ages were sowed, effective methods of bibliographication were proposed which high efficacy was proved by practice.
   Key words: Ukrainian recommended bibliography of literature for children, kinds of recommended bibliographic textbooks for children, theory of bibliography of the literature for children, recommended bibliographic textbooks for children.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net