Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики

Анотації 

Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. - Конституційне право. - Київський університет імені Тараса Шевченка. Київ. 1999.

   В дисертації досліджуються теоретичні та практичні проблеми всеукраїнського референдуму як однієї з основних форм безпосередньої демократії та самостійного виду конституційно-правових відносин. Виходячи з діючих конституційних норм, розглядаються питання вдосконалення правового регулювання інституту всеукраїнського референдуму.
   Ключові слова: всеукраїнський референдум, безпосередня демократія, суб’єкти всеукраїнського референдуму, предмети всеукраїнського референдуму, процедура всеукраїнського референдуму, гарантії всеукраїнського референдуму.

Федоренко В.Л. Конституционно-правовые основы всеукраинского референдума: проблемы теории и практики. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - Конституционное право. - Киевский университет имени Тараса Шевченко. Киев. 1999.

   В диссертации исследуются теоретические и практические проблемы всеукраинского референдума как одной из основных форм непосредственной демократии и самостоятельного вида конституционно-правовых отношений.
   Диссертационное исследование посвящено анализу предпосылок возникновения всеукраинского референдума в национальном праве, проблемам определения понятия "всеукраинский референдум", а также проблемам определения роли и места всеукраинского референдума в системе иных форм непосредственной демократии. Исходя из действующих конституционных норм, рассматриваются вопросы совершенствования законодательного регулирования института всеукраинского референдума.
   Во втором разделе диссертации содержится анализ всеукраинского референдума как самостоятельного вида конституционно-правовых отношений. Соглашаясь со взглядами ученых (С.С.Алексеева, Р.О.Халфиной и др.) на понятие и структуру правоотношений, диссертант определяет всеукраинский референдум как самостоятельный вид конституционно-правовых отношений, которые возникают в процессе непосредственной реализации народного суверенитета. Смысл этих правоотношений определяется правовой природой структурных элементов всеукраинского референдума как вида правоотношений, а именно: правовой природой субъектов всеукраинского референдума, их субъективными правами и юридическими обязанностями, а также правовой природой объектов всеукраинского референдума.
   В третьем разделе диссертации исследуется процедура всеукраинского референдума, анализируются ее основные стадии, а также формулируется целостная концепция гарантии всеукраинского референдума.
   Ключевые слова: всеукраинский референдум, непосредственная демократия, субъекты всеукраинского референдума, предметы всеукраинского референдума, процедура всеукраинского референдума, гарантии всеукраинского референдума.

Fedorenko V.L. Constitutional Lawful basis of all-Ukrainain referendum: problems of theory and practice. - Manuskript.

Thesis for a degree of the candidate of science in law, specialty 12.00.02. - Constitutional Law. - Kyiv University named by Taras Shevchenko. Kyiv 1999.

   Theoretical and practical problems of all-Ukrainain referendum as an important form of Constitutional Law relations have been researched in the thesis. Proceeding from acting constitutional norms, there is a consederation of the question of improvement of law regulation of the institute of all-Ukrainain referendum.
   Key words: all-Ukrainain referendum, direct democracy, subject of all-Ukrainain referendum, object of all-Ukrainain referendum, procedure of all-Ukrainain referendum, guarantees of all-Ukrainain referendum.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net