Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правотворчість міжнародних міжурядових організацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правотворчість міжнародних міжурядових організацій

Анотації 

Ісмаїл Ахмад. Правотворчість міжнародних міжурядових організацій. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 — міжнародне право.— Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, Київ, 1999 р.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів правотворчої діяльності міжнародних міжурядових організацій. Особливу увагу приділено аналізу критеріїв правосуб*єктності міжнародних організацій, юридичним особливостям правотворчої функції міжнародних міжурядових організацій, концепції “мякого” права, категорії наднаціональності, внутрішнього права міжнародних міжурядових організацій, а також процедурам прийняття решень.
   Ключові слова: міжнародне право, міжнародні відносини, міжнародні міжурядові організації, правосуб*єктність, правотворчість, наднаціональність, внутрішнє право, процедури прийняття рішень.

Ісмаил Ахмад. Правотворчествомеждународних межправительственных организаций. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 — международное право.— Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченка, Киев, 1999 р.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов правотворческой деятельности международных межправительственных организаций. Особенное внимание уделено анализу критериев правосубъектности международных организаций, юридическим особенностям правотворческой функции международных межправительственных организаций, концепции “мягкого права”, категории наднациональности, внутреннего права международных межправительственных организаций, а также процедурам принятия решений.
   Ключевые слова: международное право, международные отношения, международные межправительственные организации, правосубъектность, правотворчество, наднациональность, внутреннее право, процедуры принятия решений.

Issmail Ahmad. Lawmaking activity of International Intergovernmental Organizations.-manucript.

Thesis for the degree of Candidate of Science, law, speciality 12.0011- International law- Institute of International Relations of Kyiv Taras Shevchenko University, Kyiv, 1999.

   The these considers theoretical aspects of Lawmaking activity of International Intergovernmental Organizations.
   Particular attention is given to the analysis of the criteria of legal personality of international organisations legal characteristics of the lawmaking activity of international intergovernmental organisations,the concept of soft law, the category of supranationality the international law of international intergovernmental organisations and the procedure of decision on making.
   Key words: International law, international relations, international intergovernmental organisations, legal personality, lawmaking, supranationality, internal law, decision making procedure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правотворчість міжнародних міжурядових організацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net