Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11-15 років
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11-15 років

 Анотації

Степаненко В.М. Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11-15 років. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю: 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена визначенню морфофункціональних та психофізіологічних особливостей, що обумовлюють ефективність захисних тактичних дій і на цій підставі вдосконалення процесу тактичної підготовки юних футболістів 11-15 років.
   Необхідність спеціального дослідження обраного питання пояснюється тим, що у футболі, як випливає з даних літератури й підтверджено нашими даними, ефективності ведення захисних дій надається підвищене значення, що вимагає врахування морфофункціональних та психофізіологічних особливостей у процесі навчання захисним тактичним діям юних футболістів.
   У дисертації розкриті питання, які стосуються вікових змін морфофункціональних та психофізіологічних особливостей розвитку організму юних футболістів. З’ясовано значення даних особливостей для ефективного виконання захисних дій у процесі змагальної діяльності юними спортсменами. Розроблені критерії оцінки морфофункціональних та психофізіологічних особливостей, а також інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій, які можуть використовуватись при контролі, визначенні амплуа та комплектуванні ігрових ліній у процесі підготовки юних футболістів 11-15 років.
   Ключові слова: футбол, морфофункціональні особливості, психофізіологічні особливості, захисні дії.

Степаненко В.М. Морфофункциональная и психофизиологическая обусловленность эффективности оборонительных действий юных футболистов 11-15 лет. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности: 24.00.01 - Олимпийский и профессиональный спорт. - Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена системному изучению морфофункциональных и психофизиологических особенностей, обусловливающих эффективность оборонительных тактических действий и, на этой основе, совершенствования процесса тактической подготовки футболистов 11-15 лет.
   Необходимость специального исследования данного вопроса объясняется тем, что в футболе, исходя из данных литературы и данных наших исследований, эффективности ведения оборонительных действий уделяется повышенное внимание, что требует учета морфофункциональных и психофизиологических особенностей в процессе обучения оборонительным тактическим действиям юных футболистов.
   В диссертации раскрыты вопросы возрастных изменений морфофункциональных и психофизиологических особенностей развития организма юных футболистов. Определены показатели остроты и быстроты зрительных восприятий, установлено соотношение процесов возбуждения (период опережения в двух режимах теста реакции на движущийся объект) и торможения (период запаздывания в двух режимах теста реакции на движущийся объект), которые дополняют данные о возрастных психофизиологических особенностях организма юных футболистов. В работе уточнены предложенные ранее подходы, относительно взвешенной оценки эффективности выполнения оборонительных тактических действий.
   Выявлено значение морфофункциональных и психофизиологических особенностей для эффективного выполнения оборонительных действий в процессе соревновательной деятельности юных спортсменов. Установлено, что эффективность ведения игры головой в обороне, в каждой из исследуемых возрастных групп, обусловливается показателями длины тела в положении стоя, причем длинна нижних конечностей определяет эффективность выполнения перехватов. Выявлено, что высокий уровень процессов возбуждения отрицательно влияет на еффективность выполнения оборонительных действий футболистов 12-15 лет.
   Полученные данные корреляционного, факторного и регрессионного анализов свидетельствуют о значительном влиянии аэробных возможностей на эффективность выполнения оборонительных действий. Показано, что в каждой возрастной группе важную роль в формировании эффективного выполнения оборонительных тактических действий играют сенсомоторные реакции.
   Разработаны критерии оценки морфофункциональных и психофизиологических особенностей, а также интегрального коэффициента эффективности оборонительных действий, которые могут использоваться при контроле, определении амплуа и комплектовании игровых линий в процессе подготовки юных футболистов 11-15 лет. Для каждой возрастной групы были рассчитаны уровнения регресии. Внесение полученых (в процесе тестирования) результатов в формулу, отвечающей определенной возрастной категории, дает возможность количественно точно определить уровень овладения юными футболистами оборонительными тактическими действиями.
   Ключевые слова: футбол, морфофункциональные особенности, психофизиологические особенности, оборонительные действия.

Stepanenko V.M.morpho-functional and psycho-physiological conditionality of effectiveness of protective actions of young football-players 11-15 years old. - Manuscript.

Dissertation for a candidate degree in physical education and and sport in speciality: 24.00.01 - Olympic and Professional Sport. - National university of physical education and sport of Ukraine, Kyiv, 2006.

   Dessertation dedicated to definition of morpho-functional and psycho-physiological features, which stipulate the effectiveness of protective actions.
   The research shows how to improve the processes of control and stabbing of playing team lines between young football-players 11-15 years old.
   The necessity of special research of selected question explained by our facts of effectiveness of protective actions in football. We give the heightened attention to this meaning, which demands to take into account consideration of morpho-functional and psycho-physiological features in control process for tactical preparation of young football-players.
   Dissertation discovered the questions, which apply to age dynamics of morpho-functional and psycho-physiological features of development of young football-players organism. Dissertation discovered the meaning of this features for effective realization of competitional activity by young sportsmen.
   The research elaborates estimation of criterion of morpho-functional and psycho-physiological features, integral coefficient of effectiveness of protective actions. These criterions one may use in control, designation of line and stubbing of play lines in preparatory process of young football-players 11-15 years old.
   Key words: football, morpho-functional, psycho-physiological features, protective action.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11-15 років

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net