Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в 1991-2001 рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в 1991-2001 рр.

Анотації 

Захарченко А. М. Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в 1991-2001 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки та міжнародних відносин, Київ, 2006.

   У дослідженні на основі вивчення праць представників американської політичної науки комплексно проаналізовано різні аспекти політики США щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Автор систематизує основні напрямки політичної думки США, визначає ступінь упливу наукових розробок американської політології на еволюцію концептуального оформлення політичної лінії Вашингтона щодо зазначеної проблеми. У дисертації аналізуються підходи американських політологів до розвитку відносин Вашингтона з основними регіональними учасниками конфлікту, з’ясовується роль багатосторонньої дипломатії в американських концепціях і стратегії врегулювання близькосхідного конфлікту. Автор визначає місце арабо-ізраїльського мирного процесу в зовнішньополітичних концепціях і доктринах адміністрацій Дж. Буша-старшого й Б. Клінтона, виокремлює спільне й особливе в підходах офіційного Вашингтона до близькосхідного врегулювання у 1990-ті рр.
   Ключові слова: зовнішньополітична концепція, американська політологія, арабо-ізраїльський конфлікт, мирний процес, Близький Схід.

Zakharchenko A. M. Conceptual Background of the US Policy toward the Resolution of the Arab-Israeli Conflict in 1991-2001. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate in Political Sciences on specialization 23.00.04 – Political Problems of the Іnternational Systems and Global Development. – The Institute of World Economy and International Relations, Kyiv, 2006.

   The dissertation provides the complex analysis of different aspects of the US policy towards the resolution of the Arab-Israeli conflict, which is based on the studying of American political science works. The author frames the main trends of the US political thought, investigates to which extent academic research affects the conceptual evolution of the US political line toward the problem mentioned above. The dissertation examines American political scientists’ approaches toward the relations between Washington and main participants of the Arab-Israeli conflict, investigates the role of the multilateral diplomacy in American concepts and strategy of conflict resolution in the Middle East. The thesis indicates the place of the Arab-Israeli peace process in the foreign policy concepts and doctrines of G. Bush-senior and B. Clinton administrations. It also analyses similarities and differences in American official approaches toward the resolution of the conflict between Israel and Arab countries in 1990-s.
   Key words: foreign policy concept, American political science, Arab-Israeli conflict, peace process, Middle East.

Захарченко А.Н. Концептуальное обеспечение политики США в отношении урегулирования арабо-израильского конфликта. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений, Киев, 2006.

   В исследовании на основе изучения трудов представителей американской политической науки комплексно проанализированы различные аспекты политики США в отношении урегулирования арабо-израильского конфликта. Автор систематизирует основные направления политической мысли США, определяет степень влияния научных разработок американской политологии на эволюцию концептуального оформления политической линии Вашингтона в отношении указанной проблемы. В диссертации анализируются подходы американских политологов к развитию отношений Вашингтона с основными региональными участниками конфликта, определяется роль многосторонней дипломатии в американских концепциях и стратегии ближневосточного мирного урегулирования.
   Диссертация подробно анализирует место арабо-израильского мирного процесса во внешнеполитических концепциях и доктринах администраций Дж. Буш-старшего и Б. Клинтона. Автор определяет основные составляющие и общую направленность официальных внешнеполитических инициатив США, нацеленных на урегулирование ближневосточного конфликта, а также выделяет общее и отличное в подходах официального Вашингтона к ближневосточному урегулированию.
   В диссертации определяется степень соответствия между практической политикой Вашингтона в урегулировании арабо-израильского конфликта и целями, которые официально декларировались. Выявляются мотивы поэтапной модификации стратегии США, прослежен процесс формирования альтернативных подходов к проблеме урегулирования ближневосточного конфликта в работах представителей американской политической науки. Определяются те направления в американской политологии, которые имели наибольшее влияние на формирование стратеги Вашингтона в отношении изучаемой проблемы.
   Диссертант определяет и систематизирует базовые подходы американских политологов к развитию американо-арабских отношений в контексте урегулирования ближневосточного конфликта. Отдельно изучается эволюция американских концепций и практического курса Вашингтона в отношении проблемы исламского радикализма. В диссертации содержится подробный анализ концептуального обоснования “особых отношений” с Израилем, определяется степень их влияния на политику США в мирном процессе. Автор анализирует политику Вашингтона в ООН и взаимодействие США с ЕС и Россией в вопросах мирного урегулирования в регионе, а также изучает проблему расширения круга международных посредников в оценках представителей американской политической науки.
   Ключевые слова: внешнеполитическая концепция, американская политология, арабо-израильский конфликт, мирный процесс, Ближний Восток.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в 1991-2001 рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net