Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів Прикордонних військ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів Прикордонних військ України

Анотації

Грязнов І. О. Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів Прикордонних військ України. - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю 20.02.02. Вiйськова педагогiка та психологiя. - Академiя Прикордонних вiйськ України, Хмельницький, 1998.

   Дисертацiю присвячено дослiдженню питань вдосконалення індивідуальної виховної роботи командирiв пiдроздiлiв Прикордонних військ України. Проведено iсторико-педагогiчний аналiз її стану. У дослiдженнi обгрунтовано основнi шляхи вдосконалення індивідуальної виховної роботи, якими є: розвиток у командирів педагогічних знань, умінь, навичок індивідуальної виховної роботи; урахування психологічних властивостей особистості в індивідуальній виховній роботі; розвиток методики індивідуальної виховної роботи; застосування методики оцінки стану індивідуальної виховної роботи.
   Ключовi поняття: індивідуальна виховна робота, особистість, педагогічні знання, вміння, навички, психологічні властивості.

Грязнов И. А. Совершенствование индивидуально-воспитательной работы командиров подразделений Пограничных войск Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02. Военная педагогика и психология. - Академия Пограничных войск Украины, Хмельницкий, 1998.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов совершенствования индивидуально-воспитательной работы командиров подразделений Пограничных войск Украины. Проведен историко-педагогический анализ ее состояния. В исследовании обоснованы основные пути совершенствования индивидуально-воспитательной работы, которыми являются: развитие у командиров педагогических знаний, умений, навыков индивидуально-воспитательной работы; учет психологических особенностей личности в индивидуально-воспитательной работе; развитие методики индивидуально-воспитательной работы; применение методики оценки состояния индивидуально-воспитательной работы.
   Ключевые понятия: индивидуально-воспитательная работа, личность, педагогические знания, умения, навыки, психологические особенности.

Igor Griaznov. Personal educational improvement of the units commanders of the Border Guard Troops of Ukraine. - Manuscript.

This thesis is for obtaining the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Scienсes on speciality 20.02.02. Military Pedagogics and Psychology. - The Academy of the Border Guard Troops of Ukraine, Khmelnytsky, 1998.

   The thesis deals with the problems of units commanders of the Border Guard Troops of Ukraine personal educational improvement. It incorporates historical pedagogical analysis of its state, ways of improvement due to the development of relevant knowledge vested in commanders pedagogical skills and habits of personal work, development of methodology of personal educational work, use of estimation of methodology intended to measure a state of personal educational work.
   Key words: personal educational work, personality, pedagogical knowledge, skills, habits, benting, psychological peculiarities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів  Прикордонних військ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net