Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток механізмів і процедур захисту прав жінок в рамках міжнародних організацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток механізмів і процедур захисту прав жінок в рамках міжнародних організацій

Анотації 

Рекха Рани Дебнатх. Розвиток механізмів і процедур захисту прав жінок в рамках міжнародних організацій. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.11 — міжнародне право. — Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 1999 р.

   Дисертацію присвячено дослідженню механізмів та процедур захисту прав і свобод жінок, створених в рамках міжнарордної інституційної системи. В ній висвітлено як універсальні механізми та процедури, що діють в системі ООН, так і регіональні механізми та процедури, що застосовуються Радою Європи, Лігою Арабських Держав, Організацією Африканської Єдності, Організацією Американських Держав. Класифікація міжнародних органів, які застосовують відповідні механізми та процедури щодо захисту прав жінок, виходить в дисертації із функціонального та конвенційного критеріїв.
   Ключові слова: міжнародний захист прав жінок, універсальні та регіональні механізми і процедури захисту прав жінок, імплементація, наднаціональність, міжнародна правосуб’єктність індивіду.

Рекха Рани Дебнатх. Развитие механизмов и процедур защиты прав женщин в рамках международных организаций. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 — международное право. — Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена исследованию механизмов и процедур защиты прав и свобод женщин, созданных в рамках международной институционной системы. В ней освещены как универсальные механизмы и процедуры, действующие в системе ООН, так и региональные механизмы и процедуры, применяемые Советом Европы, Лигой Арабских Государств, Организацией Африканского Единства, Организацией Американских Государств. Классификация международных органов, которые применяют механизмы и процедуры в отношении защиты прав женщин, исходит в диссертации из функционального и конвенционного критериев. Наблюдается дальнейшее развитие существующих международных механизмов и процедур в области защиты прав и свобод женщин, которым свойственны элементы наднационального характера, что расширяет ответственность органов системы ООН и региональных международных организаций за соблюдением этих прав и свобод.
   Ключевые слова: международная защита прав женщин, универсальный и региональный механизмы и процедуры защиты прав женщин, имплементация, наднациональность, международная правосубъектность индивида.

Rekha Rani Debnath. The development of mechanisms and procedures of protection of women’s rights within the frames of international organisations. — Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.11 International Law. V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The dissertation is devoted to the research of the mechanisms and procedures of protection of women’s rights and freedoms created within the frames of the international institutional system. It contains the analysis of the universal mechanisms and procedures operating in the UN system as well as mechanisms and procedures which are applied by Council of Europe, League of Arab States, Organisation of African Unity, Organisation of American States. Classification of international organs which apply mechanisms and procedures of protection of women’s rights is based on the functional and conventional criteria. The further development of existing international mechanisms and procedures in the field of protection of women’s rights and freedoms is observed. These mechanisms contain the elements of supranational character that widen the responsibility of organs of the UN system and regional organisation for the realisation of these rights and freedoms.
   Key words: international protection of women’s rights, universal and regional mechanisms and procedures of women’s rights, implementation, international legal personality of individual.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток  механізмів і процедур захисту прав жінок в рамках  міжнародних організацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net