Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військово-фізична підготовка в Україні (ІХ-ХVІІІ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військово-фізична підготовка в Україні (ІХ-ХVІІІ ст.)

Анотації 

Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні (ІХ-ХVІІІ ст.).-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, Волинський державний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 1998.

   У дисертації розглянуто особливості військово-фізичної підготовки в Україні (ІХ-ХVІІІ ст.). Розкриваються передумови становлення системи військово-фізичної підготовки у зазначений хронологічний період. Досліджені напрями, зміст, форми та засоби військово-фізичної підготовки українців. Розроблено класифікацію компонентів системи військово-фізичної підготовки. Дано визначення поняття військово-фізичної підготовки. Розроблено методичні рекомендації для застосування вітчизняних традицій військово-фізичної підготовки в сучасних умовах.
   Ключові слова: військово-фізична підготовка, форми організації, засоби, форми реалізації, традиції, фізичні вправи.

Тымчак Я.В Военно-физическая подготовка в Украине (ІХ-ХVІІІ вв.) -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. - Волынский государственный университет имени Леси Украинки, Луцк, 1998.

   В диссертации рассмотрены особенности военно-физической подготовки в Украине (ІХ-ХVІІІ вв.). Раскрываются предпосылки становления системы военно-физической подготовки в отмеченный хронологический период. Изучены направления, содержание, формы и средства военно-физической подготовки украинцев. Разработана классификация компонентов системы военно-физической подготовки. Дано определение понятия военно-физической подготовки. Разработаны методические рекомендации для использования отечественных традиций военно-физической подготовки в современных условиях.
   Ключевые слова: военно-физическая подготовка, формы организации, средства, формы реализации, традиции, физические упражнения.

Tymchak Ya.V. Military-physical training in Ukraine (IX-XVIIIc.). –Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree. Kandidate of sciences’ (Dr. Ph.) of physical education and sport, speciality 24.00.02 – Physical culture, physical education of the different population groups. Volyn’ state university n.a. Lesya Ukrainka, Lutsk, 1998.

   Peculiarities of military-physical training in Ukraine (IX-XVIII c) are considered in the thesis. The reasons of arranging of the military-physical training system in the mentioned chronological period are described. The directions, matter, forms and means of military-physical training of Ukrainians have been investigated. The component classification of the military-physical training system has been created. The definition of the conception of the military-physical training has been done. Systematic recommendations have been created to put into practice native traditions of military-physical training in contemporary conditions.
   Key words: military-physical training, organization forms, means, realization forms, traditions, physical exercises.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військово-фізична підготовка в Україні (ІХ-ХVІІІ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net