Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів

Анотації 

Ковтуненко Е.С. Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено концептуалізації трансформаційного процесу в соціологічній теорії. В роботі визначається специфіка поняття “соціальна трансформація” та досліджується його евримстичний потенціал. Доводиться необхідність розробки соціології трансформаційних процесів як теорії середнього рівня. Характеризуються основні принципи, понятійно-категоріальний апарат та методи дослідження соціології трансформаційних процесів. Встановлюється евристичний потенціал сучасних соціологічних парадигм, в полі зору яких знаходяться трансформаційні процеси. На основі моделі системної трансформації В. Меркеля досліджується хід трансформацій в Україні.
   Ключові слова: соціальна трансформація, теорія, демократизація, системний аналіз, самоорганізація, принципи дослідження, понятійно-категоріальний апарат.

Ковтуненко Э.С. Эвристический потенциал социологической теории трансформационных процессов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2005.

   Диссертация посвящена концептуализации трансформационного процеса в социологической теории. В работе определяется специфика понятия “социальная трансформация” и исследуєтся его эвристический потенциал. Доказывается необходимость разработки социологии трансформационных процесов как теории среднего уровня. Характеризуются основные принципы, понятийно-категориальный аппарат и методы исследования социологии трансформационных процессов.
   В диссертационном исследовании предлагается рассматривать понятие “социальная трансформация” как фиксирующее радикальный целенаправленный переход от одного типа социальной системы к другому типу. При этом социальные трансформации проводятся социальным технологом (Президентом, правительством и т.д.)
   Для уточнения специфики понятия “социальная трансформация” в диссертации предлагается сравнение его с другими понятиями, фиксирующими социальные изменения. Понятие “социальная трансформация”, как и понятие “революция”, фиксирует процесс, который радикально изменяет тип социальной системы. Но понятие “революция” используется для обозначения насильственного перехода к новой системе. В отличие от понятия “эволюция”, понятие социальная трансформация обозначает целенаправленный и управляемый процесс социальных изменений. Понятие “реформа”, в отличие от понятия “социальная трансформация”, фиксирует процесс изменений в какой-то отдельной общественной сфере. При помощи реформ всех сфер общества и осуществляются социальные трансформации.
   В диссертации исследуется эвристический потенциал современных социологических парадигм, оперирующих понятем трансформационного процесса. В русле системного анализа рассматриваются модернизационная, структуралистская, актортеоретическая и культуралистская парадигмы. Социальная трансформация рассматривается также с точки зрения синергетического анализа. В диссертационной работе сравнивается эвристический потенциал этих двух возможностей изучения трансформационных процесов.
   В работе обосновывается преимущество модели системной трансформации В. Меркеля. На основе данной модели проводится анализ трансформационных процессов на Украине. Исследуются причины развала Советского Союза, особенности путей и способов демократизации на Украине, специфика консолидации социальной системы.

Kovtunenko E.S. Heuristic potential of the sociological theory of transformation processes.- Manuscript.

The thesis for a scientific degree of the Candidate of Sociological Sciences. - 22.00.01 – Theorie and history of sociology. Taras Shevchenko Kyiv National University . - Kyiv, 2005.

   The dissertation conceptualizes the transformation process in sociological theory. The dissertation defines the peculiarities of the notion “social transformation”. The necessity of the development of the sociology of transformation processes as a middle-range theory. Has been proven major principles, conceptual apparatus and research methods of the sociology transformation processes have been characterized. Heuristic potential of sociological paradigms dealing with transformation processes have been researched. The transformation processes of the Ukrainian society have been analyzed on the basis of the Wolfgang Merkel’s model systemic transformation.
   Keywords: social transformation; democratisation; theory of transformation; analysis of system; self organization; principles of examinations; conception of transformation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net