Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження

 Анотації

Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – “Cоціальна філософія та філософія історії”.

   Метою дисертаційної роботи є аналіз соціально-філософських засад виправлення девіантної особистості.
   Об'єктом дослідження є девіантна особистість як суб'єкт та об'єкт суспільних відносин, предмет дослідження - філософські засади виправного впливу на девіантну особистість.
   У дисертації проведений історико-філософський аналіз понять “людина” та “особистість”, а також соціально-філософський аналіз поглядів європейських мислителів щодо сутності виправлення, його мети, змісту та форми. Аналіз передових підходів до здійснення виправлення дозволив деталізувати методологію покарання – внутрішню форму існування його змісту, а також окреслити загальні риси зовнішньої форми, якою повинен стати спеціальний і складноорганізований соціальний інститут, що об'єднав би у собі ланки держави, релігії та громадянського суспільства.
   Ключові слова: девіантна особистість, виправлення, покарання, моральність, свобода, відповідальність, громадянське суспільство, релігія.

Белецкий В.В. Исправление девиантной личности как предмет философского исследования. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - “Социальная философия и философия истории ”.

   Целью диссертационной работы является анализ социально-философских основ исправления девиантной личности.
   Объектом исследования является девиантная личность как субъект и объект общественных отношений, предмет исследования - философские основы ее исправления.
   В диссертации проведен поэтапный историко-философский анализ понятий “человек” и “личность”, а также социально-философский анализ взглядов мыслителей главных этапов европейской философии относительно сущности исправления и наказания девиантной личности, его цели, содержания и социальной формы.
   В ходе исследования было доказано, что содержанием исправления является побудительное воздействие на девиантную личность с целью усвоения ею императива нравственности и активного следования ему в сфере социального.
   Социально-философское исследование европейских реалий позволило определить объективные причины, которые затруднили процесс внедрения в Европе философски обоснованных подходов к исправлению личности.
   Компаративный социально-философський анализ передовых современных подходов позволил детализировать методологию исправления, которая отражала бы его содержание и обозначить черты внешней формы – сложноогранизованного социального института, который объединял бы в себе звенья государства, религии и гражданского общества.
   Ключевые слова: девиантная личность, исправление, наказание, нравственность, свобода, ответственность, гражданское общество, религия.

Biletskuy V.V. Correction of deviant personality as article of philosophical research. The manuscript.

Dissertation to competition scientific candidate degree of philosophical sciences of speciality 09.00.03 is social philosophy and history of philosophy.

   The aim of dissertation is analysis of socially-philosophical deviant personality correction bases, and also determination of contemporary philosophical aim significance, maintenance and form of this notion.
   The research object is deviant personality as subject and object of public relations, article of research - philosophical bases of correctional influence on deviant personality.
   In dissertation is seen out a line-on-stage historical and philosophical analysis of notions “person” and “personality”, and also socially-philosophical analysis of main philosophy periods and newest time in relation to correction essence and personality penalty, his aim and maintenance.
   Key words: deviant personality, morals, freedom, responsibility, correction, penalty, civil society, religion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net