Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції

Анотації 

Поцелуйко Андрій Богданович. Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ, 2004.

   Кандидатська дисертація є дослідженням української етнокультурної спадщини за допомогою методологічних принципів порівняльної індоєвропейської міфології та висновків порівняльно-історичного індоєвропейського мовознавства. Реконструюються та аналізуються загальноіндоєвропейські соціофункціональні архетипи, досліджуються загальноіндоєвропейські міфологеми в рефлексії української фольклорної традиції та оригінальні українські міфологеми в контексті загальноіндоєвропейського міфологічного фонду.
   Встановлено, що українські народні думи як органічна складова індоєвропейської народноепічної традиції несуть в собі описані науковцями загальноіндоєвропейські міфоепічні теми такі, як “тема протиставлення етики героїзму етиці користі (мотив самогубства народів)”,“тема трьох гріхів воїна”; у системі українських переказів простежується загальноіндоєвропейська міфоепічна тема “міжфункціонального конфлікту”; в масиві українського фольклору простежуються релікти таких релігійно-міфологічних феноменів, що знаходять числені індоєвропейські паралелі, як от: ковальський варіант основного індоєвропейського міфу, культ священного царя-мага, культ амбівалентного божества, культ священного напою, уявлення про “магічний жар”.
   Ключові слова: архетип, духовна традиція, парадигма, міфологема, міфологічна структура, метаструктура, пантеон.

Potseluyko A.B. Indo-european mythological-religious archetypes in reflection of Ukrainian spiritual tradition — Manuscript.

Dissertation for receiving the academic degree of candidate of the philosophic sciences degree. Speciality 09.00.11 — Religion Study. Institute of Philosophy named after H.S.Skovoroda National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation presents the research of the Ukrainian ethnic culture heritage using the methodologies of the modern comparative Indo-European mythology and on the basis of the conclusions of the comparative Indo-European linguistics.
   Some Indo-European social and functional archetypes are reconstructed and analysed in this investigation. Indo-European mythological images in reflection of Ukrainian folklore and specific Ukrainian mythological images in the context of Indo-European mythological fund are researched.
   The dissertation is devoted to the research of prephilosophical outlook of ancient Slavic tribes. This investigation is based on the methodologies of modern comparative Indo-European mythology, namely on the theory of trifunctional Indo-European ideology structure (the Dumezil's theory), and also on the Propps theory of fairy-tale morphology.
   Key words: archetype, paradigm, mythologem, mythological structure, metastructure, pantheon.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net