Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів

Анотації 

Кравець І.П. Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.07 – Машини та процеси лісівничого комплексу. – Український державний лісотехнічний університет. Львів, 2000.

   Дисертацію присвячено питанням дослідження режимів і технології пропарювання букових пиломатеріалів.
   Отримано фізико-математичні моделі, за якими визначають характеристику температурного поля в матеріалі. Ідентифіковано залежності зміни температури в центрі сортименту від заданих вихідних величин, а також тривалість операцій процесу теплової обробки пиломатеріалів. Запропоновано методику розрахунку обладнання для пропарювання. Розроблено режими і технологію пропарювання з метою теплової стерилізації букових пиломатеріалів та зміни їх кольорової насиченості.
   Ключові слова: теплова стерилізація, будова деревини, режими і технологія пропарювання, температурне поле, тривалість, апроксимація, ідентифікація.

Кравец И.П. Идентификация закономерностей процесса пропаривания буковых пиломатериалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.07 – Машины и процессы лесного комплекса. – Украинский государственный лесотехнический университет. Львов, 2000.

   Диссертация посвящена вопросам исследования режимов и технологии пропаривания буковых пиломатериалов.
   В нормативных документах отсутствуют сведения и рекомендации по режимам, технологии и оборудованию для пропаривания буковых пиломатериалов, что приводит к лишним потерям материала, тепловой энергии и качественных показателей древесины.
   Разработаны физико-математические модели процесса нагревания пиломатериалов (одномерного тела) и заготовок (двумерного тела) для условий нестационарного теплообмена материала со средой, позволяющие определить температуру любой точки сортимента в определенное время тепловой обработки.
   Идентифицированы зависимости изменения температуры в центре сортимента при заданной температуре среды, толщине материала и продолжительности нагрева; получены уравнения длительности начального процесса в зависимости от толщины и влажности древесины; уравнения изменения плотности, статической твердости, прочности при сжатии поперек волокон и цвета древесины бука в зависимости от продолжительности обработки, температуры среды и характеристик древесины (влажность, толщина). Идентифицирована также длительность операций процесса тепловой обработки.
   Предложена методика инженерного расчета оборудования для пропаривания. Разработаны режимы и технология пропаривания буковых пиломатериалов, включающие режимы пропаривания с целью стерилизации буковых пиломатериалов и заготовок; режимы пропаривания с целью изменения цвета древесины бука; режимы пропаривания буковых пиломатериалов и заготовок в сушильных и пропарочных камерах.
   Ключевые слова: тепловая стерилизация, строение древесины, режимы и технология пропаривания, температурное поле, продолжительность, аппроксимация, идентификация.

Kravets I .P. Identification of regularities of process steaming beech saw-timbers. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 05.05.07- Machines of a wood complex. - Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology, Lviv, 2000.

   A thesis is devoted to questions of research of conditions and technique steaming beech saw-timbers.
   The physical and mathematical models are obtained, with which use define(determine) performance of a temperature field in a material. Is identified dependencies of change of temperature at the centers sort depending on the given of input magnitudes, and also duration of process of thermal handling of saw-timbers. It is offered a technique of account of the equipment for steaming . The conditions and technique steaming are developed with the purpose of thermal sterilization beech of saw-timbers and change of their color saturation.
   Key words: thermal sterilization, structure of wood, conditions and technique steaming, temperature field, duration, approximation, identification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net