Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Зниження динамічних навантажень у механізмі в‘язання круглов‘язальних машин шляхом удосконалення конструкцій голок та клинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зниження динамічних навантажень у механізмі в‘язання круглов‘язальних машин шляхом удосконалення конструкцій голок та клинів

Анотації 

Тарасенко О.А. Зниження динамічних навантажень у механізмі в‘язання круглов‘язальних машин шляхом удосконалення конструкцій голок та клинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості, Київський державний університет технологій та дизайну, Київ, 2001.

   Дисертацію присвячено питанням зниження динамічних навантажень у механізмі в‘язання круглов‘язальних машин шляхом розробки більш ефективних конструкцій робочих органів механізму в‘язання (клинів, голок). Наведено основні напрямки вдосконалення існуючих і розробки нових конструкцій робочих органів механізму в‘язання. Розроблено теоретичні основи та інженерні методи проектування клинів та голок з пружними робочими елементами, що забезпечують зниження динамічних навантажень у механізмі в‘язання круглов‘язальних машин. Запропоновано нові конструкції клинів та голок. Основні технічні розробки перевірені у наукових лабораторіях та на виробництві з метою оцінки їх працездатності та ефективності.
   Ключові слова: круглов‘язальна машина, механізм в‘язання, робочий орган, клин, голка, математична модель, динамічні навантаження.

Тарасенко А.А. Снижение динамических нагрузок в механизме вязания кругловязальных машин путем совершенствования конструкций игл и клиньев. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.10 – машины легкой промышленности, Киевский государственный университет технологий и дизайна, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам снижения динамических нагрузок в механизме вязания кругловязальных машин путем разработки более эффективных конструкций рабочих органов механизма вязания (клиньев, игл). Приведены исследования влияния конструкций клиньев с упругим элементом на динамические нагрузки в механизме вязания. Разработана математическая модель взаимодействия клина с упругим элементом, содержащим упор и цилиндрическую пружину сжатия, с иглой, на основе которой разработан инженерный метод определения основных рабочих параметров такого клина и максимальной величины динамических нагрузок, возникающих в зоне ударного взаимодействия иглы с упругим элементом клина. Приведены алгоритм и программа расчета динамических нагрузок в механизме вязания кругловязальных машин типа КО при использовании клиньев с упругим элементом в виде упора и пружины. С целью проверки принятых при составлении соответствующих математических моделей предположений и допущений, а также для оценки эффективности использования таких клиньев для снижения динамических нагрузок в механизме вязания были проведены соответствующие экспериментальные исследования. Приведены исследования по разработке инженерных методов определения рабочих параметров клиньев с упругим элементом консольного типа. Получено условие работоспособности таких клиньев. Предложена математическая модель процесса взаимодействия иглы вязальной машины с клиньями, рабочая поверхность которых выполнена в виде стальной пластины, опирающейся на упругое основание. Даны теоретические основы и инженерные методы определения динамических нагрузок в механизме вязания при использовании таких клиньев. На основе выполненных исследований установлено, что использование клиньев с упругим креплением их к блоку замка, с целью снижения динамических нагрузок в механизме вязания, является нецелесообразным. Приведены исследования эффективности использования игл с повышенной податливостью пятки для снижения динамических нагрузок. Разработана математическая модель взаимодействия иглы с симметричным утонением стержня в зоне пятки на динамические нагрузки. Приведены теоретические основы проектирования таких игл. Выполнен анализ влияния параметров кругловязальной машины с иглами с симметричным утонением стержня на величину динамических нагрузок в механизме вязания. Приведены результаты эксперимента, подтверждающие целесообразность принятых допущений и предположений при составлении математической модели взаимодействия иглы с утонением стержня с клином. Подтверждена высокая эффективность использования таких игл для снижения динамических нагрузок в механизме вязания кругловязальных машин. Предложено уравнение регрессии, позволяющее оперативно, без использования специальной вычислительной техники, определить максимальную величину динамических нагрузок в механизме вязания с иглами с симметричным утонением стержня, а также исследовать влияние их параметров на эти нагрузки. Разработаны принципиально новые конструкции рабочих органов кругловязальных машин (игл и клиньев), способствующие снижению динамических нагрузок в механизме вязания (клин с упругим элементом консольного типа с регулируемой жесткостью; клин с рабочим элементом на упругом основании; пластинчатый клин с упором; игла с симметричным утонением стержня в зоне пятки; игла с упругой пяточной частью; игла с шарнирным креплением пятки-вставки; игла с упругим уступом; игла с пяткой-вставкой с криволинейными концами). Предложены теоретические основы и инженерные методы проектирования таких рабочих органов. Основные технические разработки испытаны в научных лабораториях Киевского государственного университета технологий и дизайна и на производстве (закрытое акционерное общество "Чексіл-Киянка") с целью проверки их работоспособности и эффективности снижения динамических нагрузок в механизме вязания кругловязальных машин.
   Ключевые слова: кругловязальная машина, механизм вязания, рабочий орган, клин, игла, математическая модель, динамические нагрузки.

Tarasenko A.A. Decreasing of dynamic loads in knitting mechanism of circular knitting machines by means of perfecting of constructions of needles and wedges. – Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical science on specialty 05.05.10 – machine of light industry. Kiev state university of technology and design, Kiev, 2001.

   The thesis is dedicated on questions of decreasing of dynamic loads in knitting mechanism of circular knitting machines by working out more effective constructions of working parts of knitting mechanism. Theoretic bases and engineering methods of design of knitting wedges and needles with elastic working parts that provided decreasing of dynamic loads in knitting mechanism was worked out. New constructions of knitting wedges and needles was proposed. Major technical design development was tested at scientific laboratories and on production to capacity for work and utility assessment.
   Keywords: circular knitting machines, knitting mechanism, working parts, knitting wedges, knitting needle, mathematical model, dynamic loads.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зниження динамічних навантажень у механізмі в‘язання круглов‘язальних машин шляхом удосконалення конструкцій голок та клинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net