Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину

Анотації 

Зоренко О. В. Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. — “Машини і процеси поліграфічного виробництва”. — Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена встановленню закономірностей змін перенесення фарби і зволожувального розчину поверхневими шарами гумовотканинних полотнищ офсетного декеля залежно від їх спрацьованості під впливом параметрів друкарського контакту та розробленню науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціональної експлуатації офсетних гумовотканинних полотнищ.
   Вперше встановлено вклад зміни структури і складу поверхні ОГТП на емульгування фарби. Розроблено фізичну модель перенесення фарби, зволожувального розчину та водно-фарбової емульсії в друкарських контактах “друкарська форма — поверхня ОГТП” та “ОГТП — відбиток”. Здійснено теоретичний аналіз матеріального балансу перенесення фарби і зволожувального розчину в друкарському контакті офсетного плоского друку зі зволоженням друкарських форм з урахуванням спрацювання ОГТП з позицій гідродинаміки дисперсних систем “рідина — тверде тіло”. Обґрунтовано механізм спрацювання поверхневих шарів полотнищ, аналітичні вирази матеріального балансу фарбоперенесення.
   Розроблено технологічну інструкцію експлуатації полотнищ, вихідні вимоги на засоби термічної обробки та оперативну методику контролю їхньої якості, практичні рекомендації щодо зменшення впливу агресивного середовища в період експлуатації.
   Ключові слова: гумовотканинне полотнище; декель; зволожувальний розчин; офсетний плоский друк; фарбоперенесення.

Зоренко О. В. Закономерности переноса поверхностным слоем резинотканевого полотна офсетной плоской печати краски и увлажняющего раствора. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01. — “Машины и процессы полиграфического производства”. — Национальный технический университет Украины “КПИ”, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена определению закономерностей изменения переноса краски и увлажняющего раствора поверхностными слоями резинотканевых полотен офсетного декеля в зависимости от их износа под влиянием параметров печатного контакта и разработке научно обоснованных рекомендаций по рациональной эксплуатации офсетных резинотканевых полотен. 
   Изучены особенности и разработаны алгоритм эксплуатации, классификация офсетных резинотканевых полотен и поддекельных материалов.
   Разработана комплексная методика изучения печатно-технических свойств офсетных резинотканевых полотен и осуществлена их паспортизация. Оценено влияние технологических сред и определены закономерности изменения твердости и упруго-эластических характеристик — уменьшения деформации упругости и увеличения эластичности и ползучести офсетных резинотканевых полотен.
   Выявлено уменьшение поверхностного натяжения офсетных полотен в зависимости от режимов печатания и отличие в переносе краски и увлажняющего раствора для отработанных офсетных резинотканевых полотен — увеличение эффективной гладкости и зоны полного насыщения поверхности краской для полотен с коэффициентом поверхностного натяжения в пределах 70—62 мН/м и их уменьшение для полотен с коэффициентом поверхностного натяжения в пределах 52—47 мН/м, а также уменьшение переноса увлажняющего раствора при увеличении толщины его слоя на отработанных офсетных резинотканевых полотнах. Проведены исследования насыщенности поверхности офсетных резинотканевых полотен краской и образования адсорбционного слоя.
  С использованием инфракрасной спектроскопии многократного нарушенного полного внутреннего отражения и масс-спектроскопического анализов впервые определены изменения состава и структуры поверхности офсетных резинотканевых полотен под влиянием параметров контакта в офсетной плоской печати с увлажнением печатних форм.
   Установлено присутствие в поверхностных слоях отработанных полотен компонентов увлажняющего раствора — изопропилового спирта и воды, которые со временем конденсируются, адсорбируются и, взаимодействуя с радикалами, которые образовались при разрыве высокомолекулярных цепочек в результате механо-химической деструкции, приводят к изменению структуры, молекулярного состава и поверхностных свойств офсетных резинотканевых полотен.
   Впервые осуществлен теоретический анализ и разработана аналитическая модель переноса краски, увлажняющего раствора и водно-красочной эмульсии в печатном процессе офсетной плоской печати с увлажнением печатних форм с учетом износа офсетных резинотканевых полотен. Обоснованы аналитические выражения материального баланса краскопереноса и показана связь толщины слоев краски с изменением структуры поверхности офсетных резинотканевых полотен в результате их износа.
   Разработаны и проверены на производстве практические рекомендации по уменьшению влияния эксплуатационных сред на свойства офсетных резинотканевых полотен; технологическая инструкция эксплуатации офсетных резинотканевых полотен; выходные требования на способ термической обработки и оперативную методику контроля качества офсетных резинотканевых полотен в период эксплуатации в процессе печатания.
   Ключевые слова: декель; краскоперенос; офсетная плоская печать; резинотканевое полотно; увлажняющий раствор.

Zorenko O. V. Conformity to the law transference of ink and wetting solution by the surface layer of rubber blanket of offset printing. — Manuscript.

The thesis on a degree of candidate of engineering sciences on the speciality 05.05.01. — “Machines and Processes of Printing Production”. — National Technical University of Ukraine the “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, 2003.

   Thesis is devoted to establishment of conformities to the law of changes of transference of ink and wetting solution by the surface layer of offset rubber blanket depending on their harmony in work under act of parameters of printing contact and to development scientifically of recommendations in relation to the rational exploitation of offset rubber blanket.
   First a deposit is set of change of structure and composition of surface of offset rubber blanket on the emulsification ink. A physical model is developed of transference of ink, wetting solution and emulsion water-ink in the printing contacts “printing form — surface offset rubber blanket” and “offset rubber blanket — imprint”. The theoretical material statement analysis is carried out of transference of ink and wetting solution in the printing contact of the offset printing with moistening of printing forms taking into account wear of offset printing from positions of hydrodynamics of the dispersion systems “liquid —solid”. A mechanism is grounded of wear surface of offset rubber blanket. The analytical expressions are grounded of material balance of transference of ink.
   Technological instruction, initial requirements on the tools of heat treatment and operative method of control of quality and practical recommendations of operating environments on property in the process of printing of offset rubber blanket in the period of exploitation are developed.
   Keywords: blanket; offset printing; rubber blanket; transference of ink; wetting solution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net